Johanna Ellefsen Rostad

Styremedlem i Bryggeri- og drikkevareforeningen
Direktør Corporate Affairs i Ringnes AS