POSTADRESSE

Postboks 7087 Majorstuen
N-0306 Oslo

BESØKSADRESSE

Næringslivets Hus
Middelthunsgate 27, Majorstuen
6. etg

FAKTURAINFO

Bryggeri- og drikkevareforeningen ønsker elektronisk faktura fra sine leverandører til org.nr. 821 139 392