POSTADRESSE

Postboks 7087 Majorstuen
N-0306 Oslo

BESØKSADRESSE

Næringslivets Hus
Middelthunsgate 27, Majorstuen
6. etg

FAKTURAINFO

Vi ønsker elektronisk faktura fra våre leverandører. Send til Bryggeri- og drikkevareforeningens servicekontor AS - org.nr. 922 589 372 / 922589372@autoinvoice.no