I mellomkrigstiden var det et kraftig fall i omsetningen for bryggeriene i hele landet. Styret i bryggeriforeningen vedtok at man i mars i 1934 skulle lansere et øl i klasse 3 med navnet Mars-øl, forteller en jubileumsberetning for Bryggeriforeningen. Dette er selvfølgelig en oversettelse at det tyske Märzen. Ølet ble nok litt sterkere enn som så – det gyldne øl med bokkens styrke, står det i en annonse fra E.C. Dahls.

Senere ble navnet endret til Påskebrygg, og salgstiden var fra 1. til 31. mars. Navnet Påskebrygg møtte sterk motstand fra kristne miljøer, spesielt Kristenfolkets Edruelighetsråd. Bryggerinæringen besluttet å forandre navnet, idet man ville respektere de menneskers følelser som angivelig tok anstøt av dette, som det het i vedtaket. Etter en navnekonkurranse ble ølet i 1939 sendt ut under navnet Vårøl. Påskebrygg og Vårøl var i salg i årene 1934-1940. Etterkrigstidens Eksportøl ble arvtageren.