Dette er saken

Når folk drar over grensen for å handle, så fører det til mindre produksjon og handel i Norge. Landet vårt mister arbeidsplasser, verdiskaping og investeringer - og staten går glipp av skatte- og avgiftsinntekter.

Ingen tror eller ønsker at man kan stoppe grensehandelen fullstendig. Men grensehandelen til nabolandene våre har vokst enormt de siste årene og er nå unaturlig høy - drevet opp av høye norske avgifter.

SSB sier at handelen nok er "noe høyere enn tidligere estimert". Svensk Handel har nylig anslått at nordmenn handlet for 28 mrd SEK i 2019 - det er flere milliarder høyere enn tidligere anslag.

Veksten i grensehandelen og grensehandelens størrelse

Stengingen av grensen under koronapandemien har ført til en enorm salgsvekst i norsk dagligvare: I koronaperioden er det per mars 2021 solgt 12 % mer øl og 25 % mer brus enn forrige 12-måneders periode. Dette er skyhøye tall, langt over hva noen har trodd på forhånd. Vi tror derfor handelen i et normalår har vært høyere enn 25 milliarder.

Rekordsalg av øl og brus i koronaperioden, øl opp 12 prosent og brus opp 25


Det høye, norske avgiftsnivået gjør det umulig for norske produsenter å konkurrere med svenske priser. Vi har Europas høyeste alkoholavgift på øl. De svenske ølavgiftene er under halvparten av de norske, mens de danske er under en sjettedel. Avgiftene på brus i Norge er 4 ganger høyere enn i Sverige, selv etter de veldig positive avgiftskuttene i juli 2021.

For øl er utsalgsprisen i Sverige ofte lavere enn avgiftene i Norge alene: I Norge er mer enn 17 kroner av prisen på en vanlig pils rene avgifter.

Illustrasjon: De norske ølavgiftene alene er langt høyere enn du betaler i kassa i SverigeNorske avgifter på brus er 4 ganger så høye som i SverigeGrensehandel er ingen naturlov. Stortinget burde lære av danske politikere. De har redusert den danske handelslekkasjen mot Tyskland kraftig blant annet ved å senke særavgifter på typiske lokkevarer.