Dette er saken

Når folk drar over grensen for å handle, så fører det til mindre produksjon og handel i Norge. Landet vårt mister arbeidsplasser, verdiskaping og investeringer - og staten går glipp av skatte- og avgiftsinntekter.

Ingen tror eller ønsker at man kan stoppe grensehandelen fullstendig. Men grensehandelen til nabolandene våre har vokst enormt de siste årene og er nå unaturlig høy - drevet opp av høye norske avgifter.

SSB sier at handelen nok er "noe høyere enn tidligere estimert". Svensk Handel har nylig anslått at nordmenn handlet for 28 mrd SEK i 2019 - det er flere milliarder høyere enn tidligere anslag.

Veksten i grensehandelen og grensehandelens størrelse

Stengingen av grensen under koronapandemien har ført til en enorm salgsvekst i norsk dagligvare: I koronaperioden er det per mars 2021 solgt 12 % mer øl og 25 % mer brus enn forrige 12-måneders periode. Dette er skyhøye tall, langt over hva noen har trodd på forhånd. Vi tror derfor handelen i et normalår har vært høyere enn 25 milliarder.

Rekordsalg av øl og brus i koronaperioden, øl opp 12 prosent og brus opp 25


Det høye, norske avgiftsnivået gjør det umulig for norske produsenter å konkurrere med svenske priser. Vi har Europas høyeste alkoholavgift på øl, ogen av verdens høyeste avgifter på brus. De svenske ølavgiftene er under halvparten av de norske, mens de danske er under en sjettedel. Nabolandene våre har ingen egen brusavgift. 

For både øl og brus er utsalgsprisen i Sverige ofte lavere enn avgiftene i Norge alene: I Norge er mer enn 17 kroner av prisen på en vanlig pils rene avgifter, og nesten 7 kroner av prisen på en halvannen liter brus er rene avgifter. Kasseprisen på den samme brusflasken i Sverige er drøyt 7 kroner.

Illustrasjon: De norske brusavgiftene alene er like høye som det du betaler i kassa i SverigeIllustrasjon: De norske ølavgiftene alene er langt høyere enn du betaler i kassa i Sverige

 

Grensehandel er ingen naturlov. Stortinget burde lære av danske politikere. De har redusert den danske handelslekkasjen mot Tyskland kraftig blant annet ved å senke særavgifter på typiske lokkevarer.