Ringnes er størst med omlag 900 ansatte og et produksjonsvolum på over 420 millioner liter øl, vann og brus i året. I den andre enden av skalaen finner vi flere gårdsbryggerier som i praksis drives på hobbybasis og som produserer ned i 2-3000 øl liter årlig.

Bryggeri- og drikkevarebransjen omsatte for mer enn 23 milliarder i 2017. Verdiskapingen i bedriftene i mat- og drikkenæringen ligger høyere enn i norsk industri samlet. Les mer i NHO Mat og drikkes konjunkturbarometer.

En beregning utført av BROD høsten 2023 viste at norske småskalabryggerier skapte verdier for 2,49 milliarder kroner i tolvmånedersperioden fra august 2022 til juli 2023. Av dette var 770 millioner kroner avgifter til staten. Du kan lese hele analysen her (PDF, 663KB) (verdiskaping er i denne sammenhengen definert som summen av all omsetning av småskalabryggerienes øl ut til forbruker).

Her kan du lese mer om hva bransjen bidrar med av avgifter til fellesskapet.