Omsetning av energidrikker totalt

Omfatter de største leverandører av energidrikker i Norge.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 2 988 4 137 3 878 3 868 4 617 6 799 5 040 5 027 5 637 4 566 4 296 4 643 31 328 55 497
2021 4 228 5 427 6 509 6 201 5 561 5 445 5 734 5 557 6 189 6 397 5 513 5 236 39 105 67 997
2022 5 108 7 601 6 371 5 724 6 741 7 125 4 527 5 974 7 001 5 833 6 087 5 018 43 197 73 109
2023 5 491 5 891 7 205 5 889 6 203 8 470 5 156 5 240 0 0 0 0 44 306 49 545

Salgsutvikling energidrikker

Angis i liter

Juli 2023 Juli 2022 Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 2 260 749 3 174 190 -28,78
Energidrikker tilsatt søtstoff 2 895 299 1 353 279 113,95
Sum totalt 5 156 048 4 527 469 13,88
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 40 249 089 47 757 246 -15,72
Energidrikker tilsatt søtstoff 33 969 186 24 332 098 39,61
Sum totalt 74 218 275 72 089 344 2,95
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 20 219 881 27 402 790 -26.21
Energidrikker tilsatt søtstoff 24 085 904 15 794 139 52.5
Sum totalt 44 305 785 43 196 929 2,57

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.