Omsetning av energidrikker totalt

Omfatter alle leverandører av energidrikker i Norge.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 2 988 4 137 3 878 3 868 4 617 6 799 5 040 5 027 5 637 4 566 4 296 4 643 14 871 55 497
2021 4 228 5 427 6 509 6 201 5 561 5 445 5 734 5 557 6 189 6 397 5 513 5 236 22 365 67 997
2022 5 108 7 601 6 371 5 724 6 741 7 125 4 527 5 974 7 001 5 833 6 087 5 018 24 803 73 109
2023 5 491 5 891 7 205 5 889 0 0 0 0 0 0 0 0 24 476 24 476

Salgsutvikling energidrikker

Angis i liter

April 2023 April 2022 Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 2 385 061 3 600 151 -33,75
Energidrikker tilsatt søtstoff 3 504 136 2 123 406 65,02
Sum totalt 5 889 197 5 723 557 2,89
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 43 383 102 47 397 051 -8,47
Energidrikker tilsatt søtstoff 29 399 709 23 037 902 27,61
Sum totalt 72 782 811 70 434 953 3,33
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 11 055 362 15 104 258 -26.81
Energidrikker tilsatt søtstoff 13 421 033 9 698 745 38.38
Sum totalt 24 476 395 24 803 003 -1,32

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.