Omsetning av energidrikker totalt

Omfatter de største leverandører av energidrikker i Norge.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2021 4 228 5 427 6 509 6 201 5 561 5 445 5 735 5 557 6 162 6 346 5 513 5 236 16 164 67 919
2022 5 107 7 624 6 446 5 782 6 781 7 169 4 527 5 974 7 001 5 833 6 087 5 019 19 177 73 350
2023 5 491 5 891 7 205 5 889 6 203 8 470 5 156 5 240 7 254 5 826 4 725 5 645 18 587 72 995
2024 5 862 7 329 5 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 137 19 137

Salgsutvikling energidrikker

Angis i liter

Mars 2024 Mars 2023 Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 3 808 150 3 861 817 -1,39
Energidrikker tilsatt søtstoff 2 138 233 3 343 330 -36,04
Sum totalt 5 946 383 7 205 147 -17,47
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 44 831 312 43 022 633 4,20
Energidrikker tilsatt søtstoff 28 713 084 29 738 033 -3,45
Sum totalt 73 544 396 72 760 666 1,08
  Hittil i rapportåret (t.o.m. mars i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 11 928 992 10 356 968 15.18
Energidrikker tilsatt søtstoff 7 208 035 8 230 276 -12.42
Sum totalt 19 137 027 18 587 244 2,96

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.