Omsetning av energidrikker totalt

Omfatter de største leverandører av energidrikker i Norge.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2021 4 228 5 427 6 509 6 201 5 561 5 445 5 735 5 557 6 162 6 346 5 513 5 236 9 655 67 919
2022 5 107 7 624 6 446 5 782 6 781 7 169 4 527 5 974 7 001 5 833 6 087 5 019 12 731 73 350
2023 5 491 5 891 7 205 5 889 6 203 8 470 5 156 5 240 7 254 5 826 4 725 5 645 11 382 72 995
2024 5 862 7 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 191 13 191

Salgsutvikling energidrikker

Angis i liter

Februar 2024 Februar 2023 Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 4 459 371 2 993 050 48,99
Energidrikker tilsatt søtstoff 2 869 603 2 898 013 -0,98
Sum totalt 7 328 974 5 891 063 24,41
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 44 884 979 43 176 932 3,96
Energidrikker tilsatt søtstoff 29 918 181 28 824 118 3,80
Sum totalt 74 803 160 72 001 050 3,89
  Hittil i rapportåret (t.o.m. februar i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 8 120 842 6 495 151 25.03
Energidrikker tilsatt søtstoff 5 069 802 4 886 946 3.74
Sum totalt 13 190 644 11 382 097 15,89

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.