Omsetning av energidrikker totalt

Omfatter de største leverandører av energidrikker i Norge.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 1 605 1 683 1 624 1 620 2 029 2 117 1 692 1 879 2 083 1 737 1 642 1 924 3 288 21 635
2017 1 608 1 869 2 560 1 720 2 288 2 406 2 158 2 162 2 291 1 946 2 154 2 220 3 477 25 381
2018 1 663 2 109 2 433 2 345 2 665 3 024 2 474 2 850 3 145 2 952 2 904 2 821 3 771 31 385
2019 2 818 2 694 3 575 3 260 3 625 3 966 3 504 3 493 3 895 3 738 2 903 3 672 5 513 41 143

Salgsutvikling energidrikker

Angis i liter

Februar 2019 Februar 2018 Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 2 249 482 1 689 329 33,16
Energidrikker tilsatt søtstoff 444 892 419 355 6,09
Sum totalt 2 694 374 2 108 684 27,78
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 27 206 068 22 088 624 23,17
Energidrikker tilsatt søtstoff 5 919 881 3 587 296 65,02
Sum totalt 33 125 949 25 675 920 29,02
  Hittil i rapportåret (t.o.m. februar i 2019) Samme periode i fjor Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 4 602 953 3 108 250 48.09
Energidrikker tilsatt søtstoff 909 562 663 138 37.16
Sum totalt 5 512 515 3 771 388 46,17

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.