Omsetning av energidrikker totalt

Omfatter alle leverandører av energidrikker i Norge.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 1 614 1 683 1 624 1 620 2 029 2 117 1 692 1 879 2 083 1 737 1 642 1 924 3 296 21 644
2017 1 608 1 869 2 560 1 720 2 288 2 406 2 158 2 162 2 291 1 946 2 154 2 220 3 477 25 381
2018 1 663 2 109 2 433 2 345 2 665 3 024 2 474 2 850 3 145 2 952 2 904 2 821 3 771 31 385
2019 2 818 2 694 3 575 3 264 3 620 3 966 3 504 3 493 3 895 3 738 2 903 3 672 5 513 41 142

Salgsutvikling energidrikker

Angis i liter

Februar 2019 Februar 2018 Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 2 389 199 1 830 359 30,53
Energidrikker tilsatt søtstoff 305 157 278 324 9,64
Sum totalt 2 694 356 2 108 683 27,77
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 29 268 734 23 557 909 24,24
Energidrikker tilsatt søtstoff 3 857 201 2 118 023 82,11
Sum totalt 33 125 935 25 675 932 29,02
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 4 890 997 3 345 852 46.18
Energidrikker tilsatt søtstoff 621 507 425 535 46.05
Sum totalt 5 512 504 3 771 387 46,17

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.