Omsetning av energidrikker totalt

Omfatter de største leverandører av energidrikker i Norge.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 2 996 4 137 3 885 3 868 4 620 6 799 5 040 5 027 5 637 4 566 4 296 4 643 55 515 55 515
2021 4 228 5 427 6 509 6 201 5 561 5 445 5 735 5 557 6 162 6 346 5 513 5 236 67 919 67 919
2022 5 107 7 624 6 446 5 782 6 781 7 169 4 527 5 974 7 001 5 833 6 087 5 019 73 350 73 350
2023 5 491 5 891 7 205 5 889 6 203 8 470 5 156 5 240 7 254 5 826 4 725 5 645 72 995 72 995

Salgsutvikling energidrikker

Angis i liter

Desember 2023 Desember 2022 Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 3 499 820 3 099 526 12,91
Energidrikker tilsatt søtstoff 2 144 933 1 919 109 11,77
Sum totalt 5 644 753 5 018 635 12,48
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 43 259 288 44 753 884 -3,34
Energidrikker tilsatt søtstoff 29 735 325 28 596 072 3,98
Sum totalt 72 994 613 73 349 956 -0,48
  Hittil i rapportåret (t.o.m. desember i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 43 259 288 44 753 884 -3.34
Energidrikker tilsatt søtstoff 29 735 325 28 596 072 3.98
Sum totalt 72 994 613 73 349 956 -0,48

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.