Omsetning av energidrikker totalt

Omfatter de største leverandører av energidrikker i Norge.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 2 818 2 694 3 575 3 260 3 625 3 966 3 504 3 493 3 895 3 738 2 903 3 672 41 143 41 143
2020 2 996 4 137 3 885 3 868 4 620 6 799 5 040 5 027 5 637 4 566 4 296 4 643 55 515 55 515
2021 4 228 5 427 6 509 6 201 5 561 5 445 5 735 5 557 6 162 6 346 5 513 5 236 67 919 67 919
2022 5 107 7 624 6 446 5 782 6 781 7 169 4 527 5 974 7 001 5 833 6 087 5 019 73 350 73 350

Salgsutvikling energidrikker

Angis i liter

Desember 2022 Desember 2021 Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 3 099 526 3 281 295 -5,54
Energidrikker tilsatt søtstoff 1 919 109 1 955 124 -1,84
Sum totalt 5 018 635 5 236 419 -4,16
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 44 753 884 46 360 180 -3,46
Energidrikker tilsatt søtstoff 28 596 072 21 559 195 32,64
Sum totalt 73 349 956 67 919 375 8,00
  Hittil i rapportåret (t.o.m. desember i 2022) Samme periode i fjor Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 44 753 884 46 360 180 -3.46
Energidrikker tilsatt søtstoff 28 596 072 21 559 195 32.64
Sum totalt 73 349 956 67 919 375 8,00

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.