Omsetning av energidrikker totalt

Omfatter alle leverandører av energidrikker i Norge.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 2 818 2 694 3 575 3 264 3 620 3 966 3 504 3 493 3 895 3 738 2 903 3 672 41 142 41 142
2020 2 988 4 137 3 878 3 868 4 617 6 799 5 040 5 027 5 637 4 566 4 296 4 643 55 497 55 497
2021 4 228 5 427 6 509 6 201 5 561 5 445 5 734 5 557 6 189 6 397 5 513 5 236 67 997 67 997
2022 5 108 7 601 6 371 5 724 6 741 7 125 4 527 5 974 7 001 5 833 6 087 5 018 73 109 73 109

Salgsutvikling energidrikker

Angis i liter

Desember 2022 Desember 2021 Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 3 476 522 3 847 662 -9,65
Energidrikker tilsatt søtstoff 1 541 113 1 388 756 10,97
Sum totalt 5 017 635 5 236 418 -4,18
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 47 431 998 48 311 187 -1,82
Energidrikker tilsatt søtstoff 25 677 421 19 686 097 30,43
Sum totalt 73 109 419 67 997 284 7,52
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 47 431 998 48 311 187 -1.82
Energidrikker tilsatt søtstoff 25 677 421 19 686 097 30.43
Sum totalt 73 109 419 67 997 284 7,52

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.