Omsetning av energidrikker totalt

Omfatter de største leverandører av energidrikker i Norge.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 2 818 2 694 3 575 3 260 3 625 3 966 3 504 3 493 3 895 3 738 2 903 3 672 37 472 41 143
2020 2 996 4 137 3 885 3 868 4 620 6 799 5 040 5 027 5 637 4 566 4 296 4 643 50 872 55 515
2021 4 228 5 427 6 509 6 201 5 561 5 445 5 735 5 557 6 162 6 346 5 513 5 236 62 683 67 919
2022 5 107 7 624 6 446 5 782 6 781 7 169 4 527 5 974 7 001 5 833 6 087 5 019 68 331 73 350

Salgsutvikling energidrikker

Angis i liter

November 2022 November 2021 Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 3 427 953 3 703 870 -7,45
Energidrikker tilsatt søtstoff 2 658 897 1 809 236 46,96
Sum totalt 6 086 850 5 513 106 10,41
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 44 935 653 46 644 645 -3,66
Energidrikker tilsatt søtstoff 28 632 087 20 681 418 38,44
Sum totalt 73 567 740 67 326 063 9,27
  Hittil i rapportåret (t.o.m. november i 2022) Samme periode i fjor Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 41 654 358 43 078 885 -3.31
Energidrikker tilsatt søtstoff 26 676 963 19 604 071 36.08
Sum totalt 68 331 321 62 682 956 9,01

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.