Omsetning av energidrikker totalt

Omfatter alle leverandører av energidrikker i Norge.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 2 818 2 694 3 575 3 264 3 620 3 966 3 504 3 493 3 895 3 738 2 903 3 672 37 471 41 142
2020 2 988 4 137 3 878 3 868 4 617 6 799 5 040 5 027 5 637 4 566 4 296 4 643 50 854 55 497
2021 4 228 5 427 6 509 6 201 5 561 5 445 5 734 5 557 6 189 6 397 5 513 5 236 62 761 67 997
2022 5 108 7 601 6 371 5 724 6 741 7 125 4 527 5 974 7 001 5 833 6 087 5 018 68 092 73 109

Salgsutvikling energidrikker

Angis i liter

November 2022 November 2021 Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 4 252 420 3 955 921 7,50
Energidrikker tilsatt søtstoff 1 834 430 1 557 186 17,80
Sum totalt 6 086 850 5 513 107 10,41
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 47 803 138 48 285 492 -1,00
Energidrikker tilsatt søtstoff 25 525 064 19 118 481 33,51
Sum totalt 73 328 202 67 403 973 8,79
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 43 955 476 44 463 525 -1.14
Energidrikker tilsatt søtstoff 24 136 308 18 297 341 31.91
Sum totalt 68 091 784 62 760 866 8,49

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.