Omsetning av energidrikker totalt

Omfatter de største leverandører av energidrikker i Norge.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 2 996 4 137 3 885 3 868 4 620 6 799 5 040 5 027 5 637 4 566 4 296 4 643 2 996 55 515
2021 4 228 5 427 6 509 6 201 5 561 5 445 5 735 5 557 6 162 6 346 5 513 5 236 4 228 67 919
2022 5 107 7 624 6 446 5 782 6 781 7 169 4 527 5 974 7 001 5 833 6 087 5 019 5 107 73 350
2023 5 491 5 891 7 205 5 889 6 203 8 470 5 156 5 240 7 254 5 826 4 725 5 645 5 491 72 995

Salgsutvikling energidrikker

Angis i liter

Januar 2023 Januar 2022 Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 3 502 101 3 090 723 13,31
Energidrikker tilsatt søtstoff 1 988 933 2 016 761 -1,38
Sum totalt 5 491 034 5 107 484 7,51
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 45 165 262 46 190 905 -2,22
Energidrikker tilsatt søtstoff 28 568 244 22 607 743 26,36
Sum totalt 73 733 506 68 798 648 7,17
  Hittil i rapportåret (t.o.m. januar i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 3 502 101 3 090 723 13.31
Energidrikker tilsatt søtstoff 1 988 933 2 016 761 -1.38
Sum totalt 5 491 034 5 107 484 7,51

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.