Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 6 107 6 074 7 356 9 749 12 553 13 869 13 223 10 971 6 721 7 227 6 311 5 997 86 622 106 158
2019 7 222 6 159 7 030 8 255 10 714 9 681 11 352 10 364 7 115 6 668 5 825 7 049 77 892 97 435
2020 6 809 6 957 8 323 7 378 8 086 14 271 10 893 8 781 7 222 6 759 6 205 7 163 78 721 98 849
2021 5 835 5 851 8 380 7 132 8 674 13 872 13 463 8 989 7 739 6 462 0 0 79 934 86 395

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

September 2021 September 2020 Endring i %
Vann med kullsyre 5 594 511 5 531 586 1,14
Vann uten kullsyre 2 144 902 1 690 241 26,90
Sum totalt 7 739 413 7 221 827 7,17
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 76 975 884 76 189 171 1,03
Vann uten kullsyre 23 085 652 22 074 263 4,58
Sum totalt 100 061 536 98 263 434 1,83
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 60 769 336 61 090 509 -0.53
Vann uten kullsyre 19 164 470 17 630 544 8.7
Sum totalt 79 933 806 78 721 053 1,54

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

September 2021 September 2020 Endring i %
Uteliv 863 783 559 902 54.27
Kiosk og bensin 325 289 269 356 20.77
Dagligvare, eget utsalg 6 550 341 6 392 569 2.47
Sum totalt 7 739 413 7 221 827 7.17
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 6 690 342 7 030 188 -4.83
Kiosk og bensin 3 089 727 3 341 052 -7.52
Dagligvare, eget utsalg 90 281 467 87 892 194 2.72
Sum totalt 100 061 536 98 263 434 1.83
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 5 555 256 4 900 835 13.35
Kiosk og bensin 2 590 554 2 606 186 -0.6
Dagligvare, eget utsalg 71 787 996 71 214 032 0.81
Sum totalt 79 933 806 78 721 053 1.54

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.