Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 7 222 6 159 7 030 8 255 10 714 9 681 11 352 10 364 7 115 6 668 5 825 7 049 70 777 97 435
2020 6 809 6 957 8 323 7 378 8 086 14 271 10 893 8 781 7 222 6 759 6 205 7 163 71 499 98 849
2021 5 835 5 851 8 380 7 132 8 674 13 872 13 463 8 989 7 739 6 462 6 806 7 318 72 194 100 520
2022 5 835 6 194 10 302 8 217 9 464 12 198 10 111 9 817 0 0 0 0 72 138 72 138

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

August 2022 August 2021 Endring i %
Vann med kullsyre 6 944 336 6 618 745 4,92
Vann uten kullsyre 2 872 769 2 369 784 21,22
Sum totalt 9 817 105 8 988 529 9,22
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 72 393 623 76 912 959 -5,88
Vann uten kullsyre 28 069 672 22 630 991 24,03
Sum totalt 100 463 295 99 543 950 0,92
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 51 519 119 55 174 825 -6.63
Vann uten kullsyre 20 618 616 17 019 568 21.15
Sum totalt 72 137 735 72 194 393 -0,08

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

August 2022 August 2021 Endring i %
Uteliv 1 059 559 863 171 22.75
Kiosk og bensin 413 120 339 475 21.69
Dagligvare, eget utsalg 8 344 426 7 785 883 7.17
Sum totalt 9 817 105 8 988 529 9.22
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 10 305 877 6 386 461 61.37
Kiosk og bensin 3 569 673 3 033 794 17.66
Dagligvare, eget utsalg 86 587 745 90 123 695 -3.92
Sum totalt 100 463 295 99 543 950 0.92
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 7 409 870 4 691 473 57.94
Kiosk og bensin 2 626 091 2 265 265 15.93
Dagligvare, eget utsalg 62 101 774 65 237 655 -4.81
Sum totalt 72 137 735 72 194 393 -0.08

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.