Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 6 809 6 957 8 323 7 378 8 086 14 271 10 893 8 781 7 222 6 759 6 205 7 163 62 718 98 849
2021 5 835 5 851 8 380 7 132 8 674 13 872 13 463 8 989 7 739 6 462 6 806 7 318 63 206 100 520
2022 5 835 6 194 10 302 8 217 9 464 12 198 10 111 9 817 7 802 6 759 7 571 7 195 62 321 101 465
2023 6 440 6 201 8 377 7 523 10 968 15 678 10 456 10 541 8 850 7 791 7 114 7 406 65 643 107 345

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Juli 2023 Juli 2022 Endring i %
Vann med kullsyre 7 138 136 6 752 250 5,71
Vann uten kullsyre 3 318 110 3 359 098 -1,22
Sum totalt 10 456 246 10 111 348 3,41
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 76 270 961 72 068 032 5,83
Vann uten kullsyre 28 516 510 27 566 687 3,45
Sum totalt 104 787 471 99 634 719 5,17
  Hittil i rapportåret (t.o.m. juli i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 48 219 476 44 574 783 8.18
Vann uten kullsyre 17 423 346 17 745 847 -1.82
Sum totalt 65 642 822 62 320 630 5,33

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Juli 2023 Juli 2022 Endring i %
Uteliv 1 054 824 1 184 369 -10.94
Kiosk og bensin 390 645 430 084 -9.17
Dagligvare, eget utsalg 9 010 777 8 496 895 6.05
Sum totalt 10 456 246 10 111 348 3.41
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 10 478 977 10 109 489 3.65
Kiosk og bensin 3 505 103 3 496 028 0.26
Dagligvare, eget utsalg 90 803 391 86 029 202 5.55
Sum totalt 104 787 471 99 634 719 5.17
Hittil i rapportåret (t.o.m. juli i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 6 338 484 6 350 311 -0.19
Kiosk og bensin 2 162 483 2 212 971 -2.28
Dagligvare, eget utsalg 57 141 855 53 757 348 6.3
Sum totalt 65 642 822 62 320 630 5.33

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.