Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2021 5 835 5 851 8 380 7 132 8 674 13 872 13 463 8 989 7 739 6 462 6 806 7 318 27 197 100 520
2022 5 835 6 194 10 302 8 217 9 464 12 198 10 111 9 817 7 802 6 759 7 571 7 195 30 548 101 465
2023 6 440 6 201 8 377 7 523 10 968 15 678 10 456 10 541 8 850 7 791 7 114 7 406 28 541 107 345
2024 7 832 7 788 9 127 10 519 0 0 0 0 0 0 0 0 35 265 35 265

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

April 2024 April 2023 Endring i %
Vann med kullsyre 8 459 996 5 544 162 52,59
Vann uten kullsyre 2 058 554 1 979 102 4,01
Sum totalt 10 518 550 7 523 264 39,81
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 85 406 491 72 220 089 18,26
Vann uten kullsyre 28 662 601 27 238 104 5,23
Sum totalt 114 069 092 99 458 193 14,69
  Hittil i rapportåret (t.o.m. april i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 27 458 009 21 301 646 28.9
Vann uten kullsyre 7 807 279 7 239 330 7.85
Sum totalt 35 265 288 28 540 976 23,56

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

April 2024 April 2023 Endring i %
Uteliv 818 500 725 084 12.88
Kiosk og bensin 240 956 232 615 3.59
Dagligvare, eget utsalg 9 459 094 6 565 565 44.07
Sum totalt 10 518 550 7 523 264 39.81
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 10 575 313 10 677 276 -0.95
Kiosk og bensin 3 579 604 3 509 141 2.01
Dagligvare, eget utsalg 99 914 175 85 271 776 17.17
Sum totalt 114 069 092 99 458 193 14.69
Hittil i rapportåret (t.o.m. april i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 3 011 373 2 940 456 2.41
Kiosk og bensin 938 090 902 399 3.96
Dagligvare, eget utsalg 31 315 825 24 698 121 26.79
Sum totalt 35 265 288 28 540 976 23.56

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.