Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 7 222 6 159 7 030 8 255 10 714 9 681 11 352 10 364 7 115 6 668 5 825 7 049 28 667 97 435
2020 6 809 6 957 8 323 7 378 8 086 14 271 10 893 8 781 7 222 6 759 6 205 7 163 29 468 98 849
2021 5 835 5 851 8 380 7 132 8 674 13 872 13 463 8 989 7 739 6 462 6 806 7 318 27 197 100 520
2022 5 835 6 194 10 302 8 217 9 464 12 198 10 111 9 817 7 802 6 759 7 571 7 195 30 548 101 465

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

April 2022 April 2021 Endring i %
Vann med kullsyre 5 966 260 5 748 274 3,79
Vann uten kullsyre 2 251 172 1 383 436 62,72
Sum totalt 8 217 432 7 131 710 15,22
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 76 262 013 76 027 992 0,31
Vann uten kullsyre 27 608 626 20 550 341 34,35
Sum totalt 103 870 639 96 578 333 7,55
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 21 707 825 21 495 141 0.99
Vann uten kullsyre 8 840 237 5 702 235 55.03
Sum totalt 30 548 062 27 197 376 12,32

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

April 2022 April 2021 Endring i %
Uteliv 815 463 318 722 155.85
Kiosk og bensin 307 640 186 757 64.73
Dagligvare, eget utsalg 7 094 329 6 626 231 7.06
Sum totalt 8 217 432 7 131 710 15.22
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 9 123 254 5 303 887 72.01
Kiosk og bensin 3 458 265 3 012 597 14.79
Dagligvare, eget utsalg 91 289 120 88 261 849 3.43
Sum totalt 103 870 639 96 578 333 7.55
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 2 753 984 1 218 210 126.07
Kiosk og bensin 948 849 699 431 35.66
Dagligvare, eget utsalg 26 845 229 25 279 735 6.19
Sum totalt 30 548 062 27 197 376 12.32

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.