Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 6 107 6 074 7 356 9 749 12 553 13 869 13 223 10 971 6 721 7 227 6 311 5 997 29 285 106 158
2019 7 222 6 159 7 030 8 255 10 714 9 681 11 352 10 364 7 115 6 668 5 825 7 049 28 667 97 435
2020 6 809 6 957 8 323 7 378 8 086 14 271 10 893 8 781 7 222 6 759 6 205 7 163 29 468 98 849
2021 5 835 5 851 8 380 7 132 0 0 0 0 0 0 0 0 27 197 27 197

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

April 2021 April 2020 Endring i %
Vann med kullsyre 5 748 274 6 296 430 -8,71
Vann uten kullsyre 1 383 436 1 081 529 27,91
Sum totalt 7 131 710 7 377 959 -3,34
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 76 027 992 73 535 864 3,39
Vann uten kullsyre 20 550 341 24 700 026 -16,80
Sum totalt 96 578 333 98 235 890 -1,69
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 21 495 141 22 764 206 -5.57
Vann uten kullsyre 5 702 235 6 703 620 -14.94
Sum totalt 27 197 376 29 467 826 -7,70

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

April 2021 April 2020 Endring i %
Uteliv 318 722 102 013 212.43
Sum totalt 7 131 710 7 377 959 -3.34
Kiosk og bensin 186 757 172 525 8.25
Dagligvare, eget utsalg 6 626 231 7 103 421 -6.72
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 5 303 887 9 203 733 -42.37
Sum totalt 96 578 333 98 235 890 -1.69
Kiosk og bensin 3 012 597 3 860 034 -21.95
Dagligvare, eget utsalg 88 261 849 85 172 123 3.63
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 1 218 210 1 950 244 -37.54
Sum totalt 27 197 376 29 467 826 -7.7
Kiosk og bensin 699 431 792 193 -11.71
Dagligvare, eget utsalg 25 279 735 26 725 389 -5.41

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.