Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2021 5 835 5 851 8 380 7 132 8 674 13 872 13 463 8 989 7 739 6 462 6 806 7 318 20 066 100 520
2022 5 835 6 194 10 302 8 217 9 464 12 198 10 111 9 817 7 802 6 759 7 571 7 195 22 331 101 465
2023 6 440 6 201 8 377 7 523 10 968 15 678 10 456 10 541 8 850 7 791 7 114 7 406 21 018 107 345
2024 7 832 7 788 9 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 747 24 747

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Mars 2024 Mars 2023 Endring i %
Vann med kullsyre 7 026 568 6 418 292 9,48
Vann uten kullsyre 2 100 479 1 958 743 7,24
Sum totalt 9 127 047 8 377 035 8,95
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 82 490 657 72 642 187 13,56
Vann uten kullsyre 28 583 149 27 510 174 3,90
Sum totalt 111 073 806 100 152 361 10,90
  Hittil i rapportåret (t.o.m. mars i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 18 998 013 15 757 484 20.57
Vann uten kullsyre 5 748 725 5 260 228 9.29
Sum totalt 24 746 738 21 017 712 17,74

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Mars 2024 Mars 2023 Endring i %
Uteliv 839 955 896 791 -6.34
Kiosk og bensin 269 303 281 796 -4.43
Dagligvare, eget utsalg 8 017 789 7 198 448 11.38
Sum totalt 9 127 047 8 377 035 8.95
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 10 481 897 10 767 655 -2.65
Kiosk og bensin 3 571 263 3 584 166 -0.36
Dagligvare, eget utsalg 97 020 646 85 800 540 13.08
Sum totalt 111 073 806 100 152 361 10.9
Hittil i rapportåret (t.o.m. mars i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 2 192 873 2 215 372 -1.02
Kiosk og bensin 697 134 669 784 4.08
Dagligvare, eget utsalg 21 856 731 18 132 556 20.54
Sum totalt 24 746 738 21 017 712 17.74

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.