Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2021 5 835 5 851 8 380 7 132 8 674 13 872 13 463 8 989 7 739 6 462 6 806 7 318 11 686 100 520
2022 5 835 6 194 10 302 8 217 9 464 12 198 10 111 9 817 7 802 6 759 7 571 7 195 12 029 101 465
2023 6 440 6 201 8 377 7 523 10 968 15 678 10 456 10 541 8 850 7 791 7 114 7 406 12 641 107 345
2024 7 832 7 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 620 15 620

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Februar 2024 Februar 2023 Endring i %
Vann med kullsyre 5 999 509 4 544 020 32,03
Vann uten kullsyre 1 788 156 1 656 546 7,94
Sum totalt 7 787 665 6 200 566 25,60
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 81 882 381 72 753 896 12,55
Vann uten kullsyre 28 441 413 29 323 346 -3,01
Sum totalt 110 323 794 102 077 242 8,08
  Hittil i rapportåret (t.o.m. februar i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 11 971 445 9 339 192 28.19
Vann uten kullsyre 3 648 246 3 301 485 10.5
Sum totalt 15 619 691 12 640 677 23,57

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Februar 2024 Februar 2023 Endring i %
Uteliv 703 923 701 613 0.33
Kiosk og bensin 217 493 216 156 0.62
Dagligvare, eget utsalg 6 866 249 5 282 797 29.97
Sum totalt 7 787 665 6 200 566 25.6
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 10 538 733 10 803 162 -2.45
Kiosk og bensin 3 583 756 3 577 487 0.18
Dagligvare, eget utsalg 96 201 305 87 696 593 9.7
Sum totalt 110 323 794 102 077 242 8.08
Hittil i rapportåret (t.o.m. februar i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 1 352 918 1 318 581 2.6
Kiosk og bensin 427 831 387 988 10.27
Dagligvare, eget utsalg 13 838 942 10 934 108 26.57
Sum totalt 15 619 691 12 640 677 23.57

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.