Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 6 809 6 957 8 323 7 378 8 086 14 271 10 893 8 781 7 222 6 759 6 205 7 163 98 849 98 849
2021 5 835 5 851 8 380 7 132 8 674 13 872 13 463 8 989 7 739 6 462 6 806 7 318 100 520 100 520
2022 5 835 6 194 10 302 8 217 9 464 12 198 10 111 9 817 7 802 6 759 7 571 7 195 101 465 101 465
2023 6 440 6 201 8 377 7 523 10 968 15 678 10 456 10 541 8 850 7 791 7 114 7 406 107 345 107 345

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Desember 2023 Desember 2022 Endring i %
Vann med kullsyre 5 941 811 5 668 452 4,82
Vann uten kullsyre 1 464 075 1 526 589 -4,10
Sum totalt 7 405 886 7 195 041 2,93
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 79 250 128 72 626 268 9,12
Vann uten kullsyre 28 094 652 28 839 011 -2,58
Sum totalt 107 344 780 101 465 279 5,79
  Hittil i rapportåret (t.o.m. desember i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 79 250 128 72 626 268 9.12
Vann uten kullsyre 28 094 652 28 839 011 -2.58
Sum totalt 107 344 780 101 465 279 5,79

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Desember 2023 Desember 2022 Endring i %
Uteliv 671 699 662 450 1.4
Kiosk og bensin 205 389 200 331 2.52
Dagligvare, eget utsalg 6 528 798 6 332 260 3.1
Sum totalt 7 405 886 7 195 041 2.93
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 10 504 396 10 490 804 0.13
Kiosk og bensin 3 543 913 3 555 591 -0.33
Dagligvare, eget utsalg 93 296 471 87 418 884 6.72
Sum totalt 107 344 780 101 465 279 5.79
Hittil i rapportåret (t.o.m. desember i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 10 504 396 10 490 804 0.13
Kiosk og bensin 3 543 913 3 555 591 -0.33
Dagligvare, eget utsalg 93 296 471 87 418 884 6.72
Sum totalt 107 344 780 101 465 279 5.79

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.