Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2021 36 940 42 389 62 008 41 178 44 466 56 565 60 660 47 613 45 792 50 005 53 773 51 899 182 516 593 289
2022 36 031 44 291 58 467 41 807 42 564 60 322 37 160 48 743 44 050 46 880 47 014 53 467 180 596 560 796
2023 38 675 41 872 60 927 36 804 46 439 57 950 38 008 46 602 43 685 51 719 48 608 48 730 178 278 560 020
2024 35 312 40 524 51 434 49 268 0 0 0 0 0 0 0 0 176 537 176 537

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

April 2024 April 2023 Endring i %
Brus tilsatt sukker 14 380 382 11 977 485 20,06
Brus tilsatt søtstoff 34 844 653 24 794 019 40,54
Brus tilsatt fruktjuice 42 469 32 707 29,85
Sum totalt 49 267 504 36 804 211 33,86
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 189 551 647 191 503 621 -1,02
Brus tilsatt søtstoff 368 223 785 366 509 645 0,47
Brus tilsatt fruktjuice 502 889 464 359 8,30
Sum totalt 558 278 321 558 477 625 -0,04
  Hittil i rapportåret (t.o.m. april i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 55 775 876 57 577 268 -3.13
Brus tilsatt søtstoff 120 604 761 120 563 271 0.03
Brus tilsatt fruktjuice 156 296 137 597 13.59
Sum totalt 176 536 933 178 278 136 -0,98

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

April 2024 April 2023 Endring i %
Uteliv 3 702 598 3 697 566 0.14
Kiosk og bensin 830 273 969 342 -14.35
Dagligvare, eget utsalg 44 734 633 32 137 303 39.2
Sum totalt 49 267 504 36 804 211 33.86
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 49 418 794 51 447 518 -3.94
Kiosk og bensin 14 803 699 15 326 746 -3.41
Dagligvare, eget utsalg 494 055 828 491 703 337 0.48
Sum totalt 558 278 321 558 477 601 -0.04
Hittil i rapportåret (t.o.m. april i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 14 975 035 15 703 243 -4.64
Kiosk og bensin 3 874 605 4 239 922 -8.62
Dagligvare, eget utsalg 157 687 293 158 334 971 -0.41
Sum totalt 176 536 933 178 278 136 -0.98

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.