Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 26 340 34 048 45 413 37 796 44 053 55 151 54 852 43 467 47 279 52 547 43 196 53 422 143 596 537 564
2021 36 940 42 389 62 008 41 178 44 466 56 565 60 660 47 613 45 792 50 005 53 773 51 899 182 516 593 289
2022 36 031 44 291 58 467 41 807 42 564 60 322 37 160 48 743 44 050 46 880 47 014 53 467 180 596 560 796
2023 48 730 38 675 41 872 60 927 36 804 46 439 57 950 38 008 46 602 43 685 51 719 48 608 190 204 560 020

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

April 2023 April 2022 Endring i %
Brus tilsatt sukker 11 977 485 13 627 375 -12,11
Brus tilsatt søtstoff 24 794 019 28 139 545 -11,89
Brus tilsatt fruktjuice 32 707 40 190 -18,62
Sum totalt 36 804 211 41 807 110 -11,97
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 191 503 621 209 892 718 -8,76
Brus tilsatt søtstoff 366 509 645 380 939 140 -3,79
Brus tilsatt fruktjuice 464 359 537 586 -13,62
Sum totalt 558 477 625 591 369 444 -5,56
  Hittil i rapportåret (t.o.m. april i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 57 577 268 59 436 532 -3.13
Brus tilsatt søtstoff 120 563 271 120 974 614 -0.34
Brus tilsatt fruktjuice 137 597 185 326 -25.75
Sum totalt 178 278 136 180 596 472 -1,28

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

April 2023 April 2022 Endring i %
Uteliv 3 697 566 3 957 582 -6.57
Kiosk og bensin 969 342 1 438 561 -32.62
Dagligvare, eget utsalg 32 137 303 36 410 969 -11.74
Sum totalt 36 804 211 41 807 112 -11.97
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 51 447 518 48 151 266 6.85
Kiosk og bensin 15 326 746 16 962 910 -9.65
Dagligvare, eget utsalg 491 703 337 526 035 570 -6.53
Sum totalt 558 477 601 591 149 746 -5.53
Hittil i rapportåret (t.o.m. april i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 15 703 243 14 665 687 7.07
Kiosk og bensin 4 239 922 4 750 286 -10.74
Dagligvare, eget utsalg 158 334 971 161 180 501 -1.77
Sum totalt 178 278 136 180 596 474 -1.28

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.