Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2021 36 940 42 389 62 008 41 178 44 466 56 565 60 660 47 613 45 792 50 005 53 773 51 899 141 337 593 289
2022 36 031 44 291 58 467 41 807 42 564 60 322 37 160 48 743 44 050 46 880 47 014 53 467 138 789 560 796
2023 38 675 41 872 60 927 36 804 46 439 57 950 38 008 46 602 43 685 51 719 48 608 48 730 141 474 560 020
2024 35 312 40 524 51 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 269 127 269

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

Mars 2024 Mars 2023 Endring i %
Brus tilsatt sukker 17 591 286 19 685 932 -10,64
Brus tilsatt søtstoff 33 806 444 41 206 776 -17,96
Brus tilsatt fruktjuice 36 154 34 755 4,03
Sum totalt 51 433 884 60 927 463 -15,58
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 187 148 750 193 153 511 -3,11
Brus tilsatt søtstoff 358 173 151 369 855 171 -3,16
Brus tilsatt fruktjuice 493 127 471 842 4,51
Sum totalt 545 815 028 563 480 524 -3,14
  Hittil i rapportåret (t.o.m. mars i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 41 395 494 45 599 783 -9.22
Brus tilsatt søtstoff 85 760 108 95 769 252 -10.45
Brus tilsatt fruktjuice 113 827 104 890 8.52
Sum totalt 127 269 429 141 473 925 -10,04

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

Mars 2024 Mars 2023 Endring i %
Uteliv 4 470 046 5 010 005 -10.78
Kiosk og bensin 1 355 546 1 340 199 1.15
Dagligvare, eget utsalg 45 608 292 54 577 259 -16.43
Sum totalt 51 433 884 60 927 463 -15.58
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 49 413 762 51 707 534 -4.44
Kiosk og bensin 14 942 768 15 795 965 -5.4
Dagligvare, eget utsalg 481 458 498 495 977 003 -2.93
Sum totalt 545 815 028 563 480 502 -3.14
Hittil i rapportåret (t.o.m. mars i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 11 272 437 12 005 677 -6.11
Kiosk og bensin 3 044 332 3 270 580 -6.92
Dagligvare, eget utsalg 112 952 660 126 197 668 -10.5
Sum totalt 127 269 429 141 473 925 -10.04

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.