Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2021 36 940 42 389 62 008 41 178 44 466 56 565 60 660 47 613 45 792 50 005 53 773 51 899 79 329 593 289
2022 36 031 44 291 58 467 41 807 42 564 60 322 37 160 48 743 44 050 46 880 47 014 53 467 80 322 560 796
2023 38 675 41 872 60 927 36 804 46 439 57 950 38 008 46 602 43 685 51 719 48 608 48 730 80 546 560 020
2024 35 312 40 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 836 75 836

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

Februar 2024 Februar 2023 Endring i %
Brus tilsatt sukker 13 613 365 14 580 938 -6,64
Brus tilsatt søtstoff 26 869 250 27 260 745 -1,44
Brus tilsatt fruktjuice 41 014 29 857 37,37
Sum totalt 40 523 629 41 871 540 -3,22
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 189 243 396 194 387 153 -2,65
Brus tilsatt søtstoff 365 573 483 366 150 823 -0,16
Brus tilsatt fruktjuice 491 728 482 285 1,96
Sum totalt 555 308 607 561 020 261 -1,02
  Hittil i rapportåret (t.o.m. februar i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 23 804 208 25 913 851 -8.14
Brus tilsatt søtstoff 51 953 664 54 562 476 -4.78
Brus tilsatt fruktjuice 77 673 70 135 10.75
Sum totalt 75 835 545 80 546 462 -5,85

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

Februar 2024 Februar 2023 Endring i %
Uteliv 3 564 238 3 559 912 0.12
Kiosk og bensin 961 554 982 757 -2.16
Dagligvare, eget utsalg 35 997 837 37 328 871 -3.57
Sum totalt 40 523 629 41 871 540 -3.22
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 49 953 721 51 643 538 -3.27
Kiosk og bensin 14 927 421 15 734 969 -5.13
Dagligvare, eget utsalg 490 427 465 493 641 732 -0.65
Sum totalt 555 308 607 561 020 239 -1.02
Hittil i rapportåret (t.o.m. februar i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 6 802 391 6 995 672 -2.76
Kiosk og bensin 1 688 786 1 930 381 -12.52
Dagligvare, eget utsalg 67 344 368 71 620 409 -5.97
Sum totalt 75 835 545 80 546 462 -5.85

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.