Salgsstatistikk cider

Her vil du finne oppdaterte salgstall fra drikkevarebransjen.

NB! BRODs salgsstatistikk er under omlegging og dataene på denne siden er ikke oppdatert etter april 2024.

Har du spørsmål må du gjerne kontakte erlend.fuglum@bryggeriforeningen.no

Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 906 958 905 1 309 1 491 2 048 1 832 1 806 1 153 1 198 966 1 040 9 447 15 611
2021 860 1 105 1 438 1 247 1 547 1 975 2 368 1 560 1 416 1 216 1 429 1 163 10 541 17 325
2022 848 1 088 1 318 1 368 1 541 1 889 1 578 1 591 1 076 1 099 1 425 1 179 9 630 15 999
2023 851 1 007 1 243 1 176 1 580 1 874 1 393 1 564 1 071 1 062 1 221 957 9 124 14 998

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Juli 2023 Juli 2022 Endring i %
Kl. A 7 235 9 288 -22,10
Kl. B 0 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. D 1 370 087 1 557 666 -12,04
Sterksider 15 358 11 127 38,02
Sum totalt 1 392 680 1 578 081 -11,75
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 82 046 165 461 -50,41
Kl. B 0 1 100 -100,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. D 15 267 563 16 134 589 -5,37
Sterksider 143 512 112 123 28,00
Sum totalt 15 493 121 16 413 273 -5,61
  Hittil i rapportåret (t.o.m. juli i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 29 369 91 838 -68.02
Kl. B 0 0 0
Kl. C 0 0 0
Kl. D 9 001 442 9 461 886 -4.87
Sterksider 92 801 75 829 22.38
Sum totalt 9 123 612 9 629 553 -5,25

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Juli 2023 Juli 2022 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 257 368 254 910 0.96
Dagligvare, eget utsalg 1 135 312 1 323 171 -14.2
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 1 392 680 1 578 081 -11.75
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 2 160 736 1 783 301 21.16
Dagligvare, eget utsalg 13 332 540 14 629 972 -8.87
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 15 493 276 16 413 273 -5.61
Hittil i rapportåret (t.o.m. juli i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 1 351 144 1 219 176 10.82
Dagligvare, eget utsalg 7 772 469 8 410 377 -7.58
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 9 123 613 9 629 553 -5.25

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.