Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 944 897 895 1 252 1 259 1 325 1 548 1 356 872 1 005 1 024 945 6 572 13 321
2020 906 958 905 1 309 1 491 2 048 1 832 1 806 1 153 1 198 966 1 040 7 615 15 611
2021 860 1 105 1 438 1 247 1 547 1 975 2 368 1 560 1 416 1 216 1 429 1 163 8 173 17 325
2022 848 1 088 1 318 1 368 1 541 1 889 0 0 0 0 0 0 8 051 8 051

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Juni 2022 Juni 2021 Endring i %
Kl. A 12 380 37 392 -66,89
Kl. B 0 100 -100,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. D 1 861 358 1 933 749 -3,74
Sterksider 15 285 4 082 274,45
Sum totalt 1 889 023 1 975 323 -4,37
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 188 860 269 442 -29,91
Kl. B 1 600 100 1500,00
Kl. C 0 252 -100,00
Kl. D 16 899 476 15 884 522 6,39
Sterksider 113 443 14 140 702,28
Sum totalt 17 203 379 16 168 456 6,40
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 82 550 130 937 -36.95
Kl. B 0 100 -100
Kl. C 0 0 0
Kl. D 7 904 220 8 032 137 -1.59
Sterksider 64 702 9 749 563.68
Sum totalt 8 051 472 8 172 923 -1,49

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Juni 2022 Juni 2021 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 327 444 140 006 133.88
Dagligvare, eget utsalg 1 561 579 1 835 317 -14.92
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 1 889 023 1 975 323 -4.37
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 1 700 598 670 338 153.69
Dagligvare, eget utsalg 15 502 781 15 497 540 0.03
Kiosk og bensin 0 578 -100
Sum totalt 17 203 379 16 168 456 6.4
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 964 266 248 308 288.33
Dagligvare, eget utsalg 7 087 206 7 924 615 -10.57
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 8 051 472 8 172 923 -1.49

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.