Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2021 860 1 105 1 438 1 247 1 547 1 975 2 368 1 560 1 416 1 216 1 429 1 163 4 650 17 325
2022 848 1 088 1 318 1 368 1 541 1 889 1 578 1 591 1 076 1 099 1 425 1 179 4 622 15 999
2023 851 1 007 1 243 1 176 1 580 1 874 1 393 1 564 1 071 1 062 1 221 957 4 277 14 998
2024 887 1 014 1 147 1 158 0 0 0 0 0 0 0 0 4 206 4 206

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

April 2024 April 2023 Endring i %
Kl. A 223 5 841 -96,18
Kl. B 0 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. D 1 147 854 1 158 974 -0,96
Sterksider 10 141 11 443 -11,38
Sum totalt 1 158 218 1 176 258 -1,53
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 26 272 96 156 -72,68
Kl. B 0 0 0,00
Kl. C 68 823 0 0,00
Kl. D 14 691 139 15 419 529 -4,72
Sterksider 140 992 138 651 1,69
Sum totalt 14 927 226 15 654 336 -4,64
  Hittil i rapportåret (t.o.m. april i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 223 11 985 -98.14
Kl. B 0 0 0
Kl. C 0 0 0
Kl. D 4 169 654 4 222 283 -1.25
Sterksider 36 131 42 885 -15.75
Sum totalt 4 206 008 4 277 153 -1,66

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

April 2024 April 2023 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 150 789 119 706 25.97
Dagligvare, eget utsalg 1 007 206 1 056 552 -4.67
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 1 157 995 1 176 258 -1.55
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 2 131 708 2 107 459 1.15
Dagligvare, eget utsalg 12 795 295 13 547 032 -5.55
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 14 927 003 15 654 491 -4.65
Hittil i rapportåret (t.o.m. april i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 529 461 510 289 3.76
Dagligvare, eget utsalg 3 676 324 3 766 865 -2.4
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 4 205 785 4 277 154 -1.67

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.