Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 906 958 905 1 309 1 491 2 048 1 832 1 806 1 153 1 198 966 1 040 4 077 15 611
2021 860 1 105 1 438 1 247 1 547 1 975 2 368 1 560 1 416 1 216 1 429 1 163 4 650 17 325
2022 848 1 088 1 318 1 368 1 541 1 889 1 578 1 591 1 076 1 099 1 425 1 179 4 622 15 999
2023 851 1 007 1 243 1 176 1 580 1 874 1 393 1 564 1 071 1 062 1 221 957 4 277 14 998

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

April 2023 April 2022 Endring i %
Kl. A 5 841 9 534 -38,74
Kl. B 0 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. D 1 158 974 1 348 042 -14,03
Sterksider 11 443 10 863 5,34
Sum totalt 1 176 258 1 368 439 -14,04
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 96 156 221 263 -56,54
Kl. B 0 1 700 -100,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. D 15 419 529 16 988 066 -9,23
Sterksider 138 651 85 560 62,05
Sum totalt 15 654 336 17 296 589 -9,49
  Hittil i rapportåret (t.o.m. april i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 11 985 60 344 -80.14
Kl. B 0 0 0
Kl. C 0 0 0
Kl. D 4 222 283 4 530 761 -6.81
Sterksider 42 885 30 774 39.35
Sum totalt 4 277 153 4 621 879 -7,46

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

April 2023 April 2022 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 119 706 150 960 -20.7
Dagligvare, eget utsalg 1 056 552 1 217 479 -13.22
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 1 176 258 1 368 439 -14.04
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 2 107 459 1 356 930 55.31
Dagligvare, eget utsalg 13 547 032 15 939 659 -15.01
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 15 654 491 17 296 589 -9.49
Hittil i rapportåret (t.o.m. april i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 510 289 431 598 18.23
Dagligvare, eget utsalg 3 766 865 4 190 281 -10.1
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 4 277 154 4 621 879 -7.46

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.