Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2021 860 1 105 1 438 1 247 1 547 1 975 2 368 1 560 1 416 1 216 1 429 1 163 3 403 17 325
2022 848 1 088 1 318 1 368 1 541 1 889 1 578 1 591 1 076 1 099 1 425 1 179 3 253 15 999
2023 851 1 007 1 243 1 176 1 580 1 874 1 393 1 564 1 071 1 062 1 221 957 3 101 14 998
2024 887 1 014 1 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 048 3 048

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Mars 2024 Mars 2023 Endring i %
Kl. A 0 1 580 -100,00
Kl. B 0 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. D 1 137 652 1 228 664 -7,41
Sterksider 9 373 13 078 -28,33
Sum totalt 1 147 025 1 243 322 -7,75
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 31 890 99 849 -68,06
Kl. B 0 0 0,00
Kl. C 68 823 0 0,00
Kl. D 14 702 259 15 608 597 -5,81
Sterksider 142 294 138 071 3,06
Sum totalt 14 945 266 15 846 517 -5,69
  Hittil i rapportåret (t.o.m. mars i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 0 6 144 -100
Kl. B 0 0 0
Kl. C 0 0 0
Kl. D 3 021 800 3 063 309 -1.36
Sterksider 25 990 31 442 -17.34
Sum totalt 3 047 790 3 100 895 -1,71

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Mars 2024 Mars 2023 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 153 608 162 219 -5.31
Dagligvare, eget utsalg 993 417 1 081 103 -8.11
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 1 147 025 1 243 322 -7.75
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 2 100 625 2 138 713 -1.78
Dagligvare, eget utsalg 12 844 641 13 707 959 -6.3
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 14 945 266 15 846 672 -5.69
Hittil i rapportåret (t.o.m. mars i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 378 672 390 583 -3.05
Dagligvare, eget utsalg 2 669 118 2 710 313 -1.52
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 3 047 790 3 100 896 -1.71

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.