Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2021 860 1 105 1 438 1 247 1 547 1 975 2 368 1 560 1 416 1 216 1 429 1 163 1 965 17 325
2022 848 1 088 1 318 1 368 1 541 1 889 1 578 1 591 1 076 1 099 1 425 1 179 1 935 15 999
2023 851 1 007 1 243 1 176 1 580 1 874 1 393 1 564 1 071 1 062 1 221 957 1 858 14 998
2024 887 1 014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 901 1 901

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Februar 2024 Februar 2023 Endring i %
Kl. A 0 3 669 -100,00
Kl. B 0 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. D 1 004 802 995 443 0,94
Sterksider 8 901 7 669 16,06
Sum totalt 1 013 703 1 006 781 0,69
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 33 470 129 806 -74,22
Kl. B 0 0 0,00
Kl. C 68 823 0 0,00
Kl. D 14 793 271 15 656 263 -5,51
Sterksider 145 999 135 394 7,83
Sum totalt 15 041 563 15 921 463 -5,53
  Hittil i rapportåret (t.o.m. februar i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 0 4 564 -100
Kl. B 0 0 0
Kl. C 0 0 0
Kl. D 1 884 148 1 834 645 2.7
Sterksider 16 617 18 364 -9.51
Sum totalt 1 900 765 1 857 573 2,33

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Februar 2024 Februar 2023 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 129 982 129 970 0.01
Dagligvare, eget utsalg 883 721 876 812 0.79
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 1 013 703 1 006 782 0.69
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 2 109 236 2 136 378 -1.27
Dagligvare, eget utsalg 12 932 327 13 785 240 -6.19
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 15 041 563 15 921 618 -5.53
Hittil i rapportåret (t.o.m. februar i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 225 064 228 364 -1.45
Dagligvare, eget utsalg 1 675 701 1 629 210 2.85
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 1 900 765 1 857 574 2.33

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.