Salgsstatistikk cider

Her vil du finne oppdaterte salgstall fra drikkevarebransjen.

NB! BRODs salgsstatistikk er under omlegging og dataene på denne siden er ikke oppdatert etter april 2024.

Har du spørsmål må du gjerne kontakte erlend.fuglum@bryggeriforeningen.no

Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 906 958 905 1 309 1 491 2 048 1 832 1 806 1 153 1 198 966 1 040 15 611 15 611
2021 860 1 105 1 438 1 247 1 547 1 975 2 368 1 560 1 416 1 216 1 429 1 163 17 325 17 325
2022 848 1 088 1 318 1 368 1 541 1 889 1 578 1 591 1 076 1 099 1 425 1 179 15 999 15 999
2023 851 1 007 1 243 1 176 1 580 1 874 1 393 1 564 1 071 1 062 1 221 957 14 998 14 998

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Desember 2023 Desember 2022 Endring i %
Kl. A 2 5 185 -99,96
Kl. B 0 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. D 946 343 1 165 200 -18,78
Sterksider 10 233 8 612 18,82
Sum totalt 956 578 1 178 997 -18,87
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 38 034 144 515 -73,68
Kl. B 0 0 0,00
Kl. C 68 823 0 0,00
Kl. D 14 743 768 15 728 007 -6,26
Sterksider 147 746 126 540 16,76
Sum totalt 14 998 371 15 999 062 -6,25
  Hittil i rapportåret (t.o.m. desember i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 38 034 144 515 -73.68
Kl. B 0 0 0
Kl. C 68 823 0 0
Kl. D 14 743 768 15 728 007 -6.26
Sterksider 147 746 126 540 16.76
Sum totalt 14 998 371 15 999 062 -6,25

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Desember 2023 Desember 2022 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 120 182 123 309 -2.54
Dagligvare, eget utsalg 836 396 1 055 842 -20.78
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 956 578 1 179 151 -18.88
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 2 112 536 2 028 768 4.13
Dagligvare, eget utsalg 12 885 836 13 970 448 -7.76
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 14 998 372 15 999 216 -6.26
Hittil i rapportåret (t.o.m. desember i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 2 112 536 2 028 768 4.13
Dagligvare, eget utsalg 12 885 836 13 970 448 -7.76
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 14 998 372 15 999 216 -6.26

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.