Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 19 169 17 689 21 545 24 206 30 073 29 463 30 020 25 286 20 189 22 252 24 001 20 619 217 640 284 512
2019 19 549 18 588 21 489 27 718 25 593 25 507 28 036 25 751 19 792 22 704 22 859 22 275 212 023 279 861
2020 18 465 19 623 20 710 24 183 27 516 34 861 35 562 28 585 23 479 23 593 24 032 23 249 232 984 303 858
2021 19 391 22 692 29 883 28 233 29 602 33 959 35 025 27 741 25 522 22 649 28 094 27 210 252 048 330 002

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

September 2021 September 2020 Endring i %
Norskbrygget øl 21 422 000 19 453 358 10,12
Hvorav småskalabryggerier 1 005 077 845 728 18,84
Importert øl 4 100 442 4 025 611 1,86
Totalt ølsalg i Norge 25 522 442 23 478 969 8.7
Eksport (unntatt taxfree-salg) September 2021 September 2020 Endring i %
Total eksport 308 353 214 810 43,55

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 263 247 896 251 140 538 4,82
Hvorav småskalabryggerier 10 952 398 10 248 587 6,87
Importert øl 59 673 839 49 681 241 20,11
Totalt ølsalg i Norge 322 921 735 300 821 779 7.35
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 4 036 497 3 627 716 11,27

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 200 887 699 191 857 347 4,71
Hvorav småskalabryggerier 8 114 969 7 575 380 7,12
Importert øl 51 160 609 41 126 949 24,40
Totalt ølsalg i Norge 252 048 308 232 984 296 8.18
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 3 110 880 2 513 234 23,78

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

September 2021 September 2020 Endring i %
Vørterøl 101 079 148 770 -32,06
Kl. A 918 428 784 901 17,01
Kl. B 273 343 161 521 69,23
Kl. C 1 740 17 765 -90,21
Kl. D 21 514 024 19 286 231 11,55
Sterkøl 488 683 432 129 13,09
Sum totalt 23 297 297 20 831 317 11,84
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 414 509 1 541 314 -8,23
Kl. A 13 219 785 11 882 268 11,26
Kl. B 3 308 548 2 247 157 47,23
Kl. C 125 726 258 504 -51,36
Kl. D 262 800 685 248 062 695 5,94
Sterkøl 4 350 228 5 498 583 -20,88
Sum totalt 285 219 481 269 490 521 5,84
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 985 075 1 155 832 -14.77
Kl. A 9 506 805 8 623 856 10.24
Kl. B 2 670 607 1 758 544 51.86
Kl. C 51 265 198 862 -74.22
Kl. D 202 389 580 190 679 154 6.14
Sterkøl 2 988 282 3 515 699 -15
Sum totalt 218 591 614 205 931 947 6,15

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

September 2021 September 2020 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 715 629 2 652 858 40.06
Dagligvare, eget utsalg 19 577 129 18 174 889 7.72
Kiosk og bensin 4 539 3 570 27.14
Sum totalt 23 297 297 20 831 317 11.84
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 26 485 074 38 452 430 -31.12
Dagligvare, eget utsalg 258 680 691 230 967 466 12
Kiosk og bensin 54 786 70 625 -22.43
Sum totalt 285 220 551 269 490 521 5.84
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 21 166 574 25 631 443 -17.42
Dagligvare, eget utsalg 197 381 224 180 257 208 9.5
Kiosk og bensin 44 886 43 296 3.67
Sum totalt 218 592 684 205 931 947 6.15

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

September 2021 September 2020 Endring i %
Fat/tank 3 017 249 2 130 257 41.64
Boks 19 474 903 17 836 429 9.19
Flaske 805 145 864 631 -6.88
Sum totalt 23 297 297 20 831 317 11.84
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 20 237 162 31 547 169 -35.85
Boks 252 744 537 224 854 461 12.4
Flaske 12 237 782 13 088 891 -6.5
Sum totalt 285 219 481 269 490 521 5.84
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 16 585 067 21 109 135 -21.43
Boks 193 905 840 176 309 783 9.98
Flaske 8 100 707 8 513 029 -4.84
Sum totalt 218 591 614 205 931 947 6.15

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.