Omsetning av øl totalt

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 18 465 19 623 20 710 24 183 27 516 34 861 35 562 28 585 23 479 23 593 24 032 23 249 180 920 303 858
2021 19 391 22 799 29 883 28 233 29 602 33 959 35 025 27 741 25 882 22 887 28 094 27 210 198 891 330 706
2022 19 765 20 159 25 937 31 024 28 817 32 653 24 875 26 380 23 289 22 026 25 367 24 783 183 230 305 076
2023 18 898 18 373 24 153 24 917 26 312 30 740 24 670 24 918 20 306 21 092 23 188 21 206 168 062 278 773

Salgsutvikling øl

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Angis i liter

Juli 2023 Juli 2022 Endring i %
Norskbrygget øl 20 681 496 20 267 299 2,04
Hvorav småskalabryggerier 920 242 874 233 5,26
Importert øl 3 988 556 4 607 956 -13,44
Totalt ølsalg i Norge 24 670 052 24 875 255 -0.82
Eksport (unntatt taxfree-salg) Juli 2023 Juli 2022 Endring i %
Total eksport 304 566 607 812 -49,89

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 243 092 344 254 237 310 -4,38
Hvorav småskalabryggerier 10 052 806 11 266 239 -10,77
Importert øl 46 815 265 60 807 641 -23,01
Totalt ølsalg i Norge 289 907 609 315 044 951 -7.98
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 4 933 086 5 328 187 -7,42

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i rapportåret (t.o.m. juli i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 141 909 693 146 887 981 -3,39
Hvorav småskalabryggerier 5 685 519 6 053 251 -6,07
Importert øl 26 152 281 36 342 452 -28,04
Totalt ølsalg i Norge 168 061 974 183 230 433 -8.28
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i rapportåret (t.o.m. juli i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 2 829 728 3 268 213 -13,42

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier pluss 80 – 90 % av all import (importandelen varierer noe fra måned til måned og år til år).

Angis i liter

Juli 2023 Juli 2022 Endring i %
Vørterøl 80 282 93 182 -13,84
Kl. A 1 094 211 1 022 575 7,01
Kl. B 374 285 306 567 22,09
Kl. C 17 119 2 561 568,45
Kl. D 20 399 670 19 665 922 3,73
Sterkøl 433 650 387 630 11,87
Sum totalt 22 399 217 21 478 437 4,29
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 126 131 1 216 618 -7,44
Kl. A 11 621 039 11 526 853 0,82
Kl. B 2 688 427 2 863 413 -6,11
Kl. C 113 421 32 397 250,10
Kl. D 240 517 133 251 790 097 -4,48
Sterkøl 5 920 015 5 696 521 3,92
Sum totalt 261 986 166 273 125 899 -4,08
  Hittil i rapportåret (t.o.m. juli i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 604 823 622 803 -2.89
Kl. A 6 748 898 6 167 540 9.43
Kl. B 1 669 817 1 722 277 -3.05
Kl. C 100 977 18 329 450.91
Kl. D 141 255 299 145 740 087 -3.08
Sterkøl 3 230 983 3 023 599 6.86
Sum totalt 153 610 797 157 294 635 -2,34

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier pluss 80 – 90 % av all import (importandelen varierer noe fra måned til måned og år til år).

Angis i liter

Juli 2023 Juli 2022 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 492 118 4 624 735 -2.87
Dagligvare, eget utsalg 17 890 502 16 842 466 6.22
Kiosk og bensin 16 597 11 236 47.71
Sum totalt 22 399 217 21 478 437 4.29
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 49 833 391 45 556 301 9.39
Dagligvare, eget utsalg 211 961 400 227 464 589 -6.82
Kiosk og bensin 191 375 105 004 82.25
Sum totalt 261 986 166 273 125 894 -4.08
Hittil i rapportåret (t.o.m. juli i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 29 437 999 28 271 431 4.13
Dagligvare, eget utsalg 124 059 823 128 949 665 -3.79
Kiosk og bensin 112 975 73 534 53.64
Sum totalt 153 610 797 157 294 630 -2.34

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Juli 2023 Juli 2022 Endring i %
Fat/tank 3 830 578 3 969 469 -3.5
Boks 17 880 098 16 750 225 6.75
Flaske 688 541 758 743 -9.25
Sum totalt 22 399 217 21 478 437 4.29
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 354 668 37 289 751 10.9
Boks 210 861 728 224 753 237 -6.18
Flaske 9 769 770 11 083 124 -11.85
Sum totalt 261 986 166 273 126 112 -4.08
Hittil i rapportåret (t.o.m. juli i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 24 672 587 23 640 973 4.36
Boks 123 447 704 128 379 109 -3.84
Flaske 5 490 506 5 274 746 4.09
Sum totalt 153 610 797 157 294 828 -2.34

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.