Omsetning av øl totalt

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2021 19 391 22 799 29 883 28 233 29 602 33 959 35 025 27 741 25 882 22 887 28 094 27 210 42 190 330 706
2022 19 765 20 159 25 937 31 024 28 817 32 653 24 875 26 380 23 289 22 026 25 367 24 783 39 924 305 076
2023 18 898 18 373 24 153 24 917 26 312 30 740 24 670 24 918 20 306 21 092 23 188 21 206 37 270 278 773
2024 18 051 18 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 606 36 606

Salgsutvikling øl

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Angis i liter

Februar 2024 Februar 2023 Endring i %
Norskbrygget øl 16 511 583 14 311 800 15,37
Hvorav småskalabryggerier 693 324 718 875 -3,55
Importert øl 2 043 258 4 060 904 -49,68
Totalt ølsalg i Norge 18 554 841 18 372 704 0.99
Eksport (unntatt taxfree-salg) Februar 2024 Februar 2023 Endring i %
Total eksport 358 400 367 543 -2,49

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 242 370 495 247 190 587 -1,95
Hvorav småskalabryggerier 9 843 342 10 350 294 -4,90
Importert øl 35 737 376 55 231 855 -35,30
Totalt ølsalg i Norge 278 107 871 302 422 442 -8.04
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 4 893 939 5 565 860 -12,07

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i rapportåret (t.o.m. februar i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 32 090 209 30 788 561 4,23
Hvorav småskalabryggerier 1 224 301 1 245 129 -1,67
Importert øl 4 515 534 6 481 909 -30,34
Totalt ølsalg i Norge 36 605 743 37 270 470 -1.78
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i rapportåret (t.o.m. februar i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 752 195 765 364 -1,72

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier pluss 80 – 90 % av all import (importandelen varierer noe fra måned til måned og år til år).

Angis i liter

Februar 2024 Februar 2023 Endring i %
Vørterøl 74 977 70 836 5,85
Kl. A 816 412 654 499 24,74
Kl. B 166 319 178 310 -6,72
Kl. C 72 365 1 361 5217,05
Kl. D 15 865 011 14 262 376 11,24
Sterkøl 459 938 487 448 -5,64
Sum totalt 17 455 022 15 654 830 11,50
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 077 734 1 134 586 -5,01
Kl. A 12 296 837 11 098 193 10,80
Kl. B 2 678 986 2 673 623 0,20
Kl. C 586 744 33 981 1626,68
Kl. D 237 985 367 243 592 025 -2,30
Sterkøl 5 933 511 5 928 998 0,08
Sum totalt 260 559 179 264 461 406 -1,48
  Hittil i rapportåret (t.o.m. februar i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 141 108 139 391 1.23
Kl. A 1 512 959 1 189 140 27.23
Kl. B 378 616 359 843 5.22
Kl. C 127 508 5 205 2349.72
Kl. D 31 013 234 30 719 162 0.96
Sterkøl 792 319 791 545 0.1
Sum totalt 33 965 744 33 204 286 2,29

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier pluss 80 – 90 % av all import (importandelen varierer noe fra måned til måned og år til år).

Angis i liter

Februar 2024 Februar 2023 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 666 206 3 461 161 5.92
Dagligvare, eget utsalg 13 785 743 12 182 354 13.16
Kiosk og bensin 3 073 11 315 -72.84
Sum totalt 17 455 022 15 654 830 11.5
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 50 056 225 50 707 685 -1.28
Dagligvare, eget utsalg 210 214 972 213 594 330 -1.58
Kiosk og bensin 287 982 159 386 80.68
Sum totalt 260 559 179 264 461 401 -1.48
Hittil i rapportåret (t.o.m. februar i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 6 401 441 6 125 092 4.51
Dagligvare, eget utsalg 27 538 512 27 054 352 1.79
Kiosk og bensin 25 791 24 842 3.82
Sum totalt 33 965 744 33 204 286 2.29

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Februar 2024 Februar 2023 Endring i %
Fat/tank 2 980 505 2 827 018 5.43
Boks 13 883 565 12 205 465 13.75
Flaske 590 952 622 347 -5.04
Sum totalt 17 455 022 15 654 830 11.5
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 494 914 42 071 190 -1.37
Boks 209 666 528 212 655 621 -1.41
Flaske 9 397 737 9 734 590 -3.46
Sum totalt 260 559 179 264 461 401 -1.48
Hittil i rapportåret (t.o.m. februar i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 5 269 354 5 080 234 3.72
Boks 27 619 026 27 063 529 2.05
Flaske 1 077 364 1 060 523 1.59
Sum totalt 33 965 744 33 204 286 2.29

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.