Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 19 169 17 689 21 545 24 206 30 073 29 463 30 020 25 286 20 189 22 252 24 001 20 619 142 146 284 512
2019 19 549 18 588 21 489 27 718 25 593 25 507 28 036 25 751 19 792 22 704 22 859 22 275 138 445 279 861
2020 18 465 19 623 20 710 24 183 27 516 34 861 35 562 28 585 23 479 23 593 24 032 23 249 145 358 303 858
2021 19 390 22 692 29 883 28 227 29 602 33 957 0 0 0 0 0 0 163 751 163 751

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Juni 2021 Juni 2020 Endring i %
Norskbrygget øl 27 147 503 29 472 540 -7,89
Hvorav småskalabryggerier 1 068 168 1 132 773 -5,70
Importert øl 6 809 538 5 388 359 26,37
Totalt ølsalg i Norge 33 957 041 34 860 899 -2.59
Eksport (unntatt taxfree-salg) Juni 2021 Juni 2020 Endring i %
Total eksport 649 336 253 100 156,55

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 261 315 874 243 595 760 7,27
Hvorav småskalabryggerier 10 578 624 9 946 199 6,36
Importert øl 60 934 881 43 177 977 41,12
Totalt ølsalg i Norge 322 250 755 286 773 737 12.37
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 4 011 353 3 686 427 8,81

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 128 497 641 121 399 310 5,85
Hvorav småskalabryggerier 4 664 517 4 498 701 3,69
Importert øl 35 253 511 23 958 809 47,14
Totalt ølsalg i Norge 163 751 152 145 358 119 12.65
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 2 062 751 1 490 249 38,42

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Juni 2021 Juni 2020 Endring i %
Vørterøl 123 882 164 022 -24,47
Kl. A 1 555 699 1 696 243 -8,29
Kl. B 343 822 318 077 8,09
Kl. C 4 749 29 014 -83,63
Kl. D 27 187 194 28 843 434 -5,74
Sterkøl 481 535 505 502 -4,74
Sum totalt 29 696 881 31 556 292 -5,89
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 491 695 1 495 064 -0,23
Kl. A 13 038 984 11 077 344 17,71
Kl. B 3 053 631 2 192 790 39,26
Kl. C 174 678 264 159 -33,87
Kl. D 259 360 301 240 212 930 7,97
Sterkøl 4 325 476 5 872 011 -26,34
Sum totalt 281 444 765 261 114 298 7,79
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 640 810 734 381 -12.74
Kl. A 6 053 221 5 351 073 13.12
Kl. B 1 858 866 1 201 720 54.68
Kl. C 38 634 137 279 -71.86
Kl. D 129 339 018 121 068 976 6.83
Sterkøl 1 532 791 2 084 960 -26.48
Sum totalt 139 463 340 130 578 389 6,80

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Juni 2021 Juni 2020 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 191 434 4 176 626 0.35
Sum totalt 29 696 881 31 556 292 -5.89
Dagligvare, eget utsalg 25 493 033 27 373 584 -6.87
Kiosk og bensin 12 414 6 082 104.11
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 24 528 501 42 373 272 -42.11
Sum totalt 281 445 835 261 114 298 7.79
Dagligvare, eget utsalg 256 856 590 218 677 448 17.46
Kiosk og bensin 60 744 63 578 -4.46
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 8 584 487 15 005 929 -42.79
Sum totalt 139 464 410 130 578 389 6.81
Dagligvare, eget utsalg 130 850 068 115 550 153 13.24
Kiosk og bensin 29 855 22 307 33.84

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Juni 2021 Juni 2020 Endring i %
Fat/tank 3 362 681 3 523 942 -4.58
Boks 25 027 616 26 635 818 -6.04
Flaske 1 306 584 1 396 532 -6.44
Sum totalt 29 696 881 31 556 292 -5.89
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 18 616 006 34 807 584 -46.52
Boks 250 392 193 213 176 985 17.46
Flaske 12 436 566 13 129 729 -5.28
Sum totalt 281 444 765 261 114 298 7.79
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 6 220 506 12 365 730 -49.7
Boks 128 273 491 113 029 778 13.49
Flaske 4 969 343 5 182 881 -4.12
Sum totalt 139 463 340 130 578 389 6.8

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.