Omsetning av øl totalt

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2021 19 391 22 799 29 883 28 233 29 602 33 959 35 025 27 741 25 882 22 887 28 094 27 210 72 074 330 706
2022 19 765 20 159 25 937 31 024 28 817 32 653 24 875 26 380 23 289 22 026 25 367 24 783 65 861 305 076
2023 18 898 18 373 24 153 24 917 26 312 30 740 24 670 24 918 20 306 21 092 23 188 21 206 61 423 278 773
2024 18 051 18 555 22 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 226 59 226

Salgsutvikling øl

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Angis i liter

Mars 2024 Mars 2023 Endring i %
Norskbrygget øl 19 352 033 20 828 437 -7,09
Hvorav småskalabryggerier 691 583 849 527 -18,59
Importert øl 3 268 058 3 324 129 -1,69
Totalt ølsalg i Norge 22 620 091 24 152 566 -6.34
Eksport (unntatt taxfree-salg) Mars 2024 Mars 2023 Endring i %
Total eksport 338 574 385 879 -12,26

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 240 894 681 246 884 743 -2,43
Hvorav småskalabryggerier 9 685 988 10 257 334 -5,57
Importert øl 35 681 305 53 753 465 -33,62
Totalt ølsalg i Norge 276 575 986 300 638 208 -8
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 4 846 634 5 271 850 -8,07

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i rapportåret (t.o.m. mars i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 51 442 832 51 616 998 -0,34
Hvorav småskalabryggerier 1 916 474 2 094 656 -8,51
Importert øl 7 783 592 9 806 038 -20,62
Totalt ølsalg i Norge 59 226 424 61 423 036 -3.58
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i rapportåret (t.o.m. mars i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 1 090 769 1 151 243 -5,25

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier pluss 80 – 90 % av all import (importandelen varierer noe fra måned til måned og år til år).

Angis i liter

Mars 2024 Mars 2023 Endring i %
Vørterøl 82 631 104 908 -21,23
Kl. A 962 326 899 931 6,93
Kl. B 199 752 210 752 -5,22
Kl. C 40 491 29 013 39,56
Kl. D 18 492 449 20 873 685 -11,41
Sterkøl 442 007 515 935 -14,33
Sum totalt 20 219 656 22 634 224 -10,67
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 055 457 1 136 218 -7,11
Kl. A 12 359 232 11 150 867 10,84
Kl. B 2 667 986 2 658 668 0,35
Kl. C 598 222 59 947 897,92
Kl. D 235 604 721 243 401 589 -3,20
Sterkøl 5 859 583 5 951 435 -1,54
Sum totalt 258 145 201 264 358 724 -2,35
  Hittil i rapportåret (t.o.m. mars i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 223 739 244 299 -8.42
Kl. A 2 475 285 2 089 071 18.49
Kl. B 578 368 570 595 1.36
Kl. C 167 999 34 218 390.97
Kl. D 49 506 273 51 592 847 -4.04
Sterkøl 1 234 326 1 307 480 -5.6
Sum totalt 54 185 990 55 838 510 -2,96

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier pluss 80 – 90 % av all import (importandelen varierer noe fra måned til måned og år til år).

Angis i liter

Mars 2024 Mars 2023 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 005 237 4 499 402 -10.98
Dagligvare, eget utsalg 16 208 930 18 116 044 -10.53
Kiosk og bensin 5 489 18 778 -70.77
Sum totalt 20 219 656 22 634 224 -10.67
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 49 562 650 50 774 920 -2.39
Dagligvare, eget utsalg 208 307 858 213 414 814 -2.39
Kiosk og bensin 274 693 168 985 62.55
Sum totalt 258 145 201 264 358 719 -2.35
Hittil i rapportåret (t.o.m. mars i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 10 407 268 10 624 494 -2.04
Dagligvare, eget utsalg 43 747 442 45 170 396 -3.15
Kiosk og bensin 31 280 43 620 -28.29
Sum totalt 54 185 990 55 838 510 -2.96

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mars 2024 Mars 2023 Endring i %
Fat/tank 3 355 479 3 733 523 -10.13
Boks 16 264 849 17 973 572 -9.51
Flaske 599 328 927 129 -35.36
Sum totalt 20 219 656 22 634 224 -10.67
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 116 870 42 069 659 -2.26
Boks 207 957 805 212 433 662 -2.11
Flaske 9 070 526 9 855 398 -7.96
Sum totalt 258 145 201 264 358 719 -2.35
Hittil i rapportåret (t.o.m. mars i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 8 624 833 8 813 757 -2.14
Boks 43 883 875 45 037 101 -2.56
Flaske 1 677 282 1 987 652 -15.61
Sum totalt 54 185 990 55 838 510 -2.96

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.