Omsetning av øl totalt

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 18 465 19 623 20 710 24 183 27 516 34 861 35 562 28 585 23 479 23 593 24 032 23 249 256 577 303 858
2021 19 391 22 799 29 883 28 233 29 602 33 959 35 025 27 741 25 882 22 887 28 094 27 210 275 401 330 706
2022 19 765 20 159 25 937 31 024 28 817 32 653 24 875 26 380 23 289 22 026 25 367 24 783 254 926 305 076
2023 18 898 18 373 24 153 24 917 26 312 30 740 24 670 24 918 20 301 21 086 0 0 234 367 234 367

Salgsutvikling øl

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Angis i liter

Oktober 2023 Oktober 2022 Endring i %
Norskbrygget øl 18 887 999 17 887 840 5,59
Hvorav småskalabryggerier 879 291 952 497 -7,69
Importert øl 2 198 078 4 137 974 -46,88
Totalt ølsalg i Norge 21 086 077 22 025 814 -4.27
Eksport (unntatt taxfree-salg) Oktober 2023 Oktober 2022 Endring i %
Total eksport 388 816 271 197 43,37

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 242 569 956 250 445 855 -3,14
Hvorav småskalabryggerier 10 016 744 10 786 308 -7,13
Importert øl 41 947 164 59 784 283 -29,84
Totalt ølsalg i Norge 284 517 120 310 230 138 -8.29
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 217 974 5 233 484 -0,30

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 200 147 648 205 648 324 -2,67
Hvorav småskalabryggerier 8 401 508 8 805 302 -4,59
Importert øl 34 219 155 49 277 427 -30,56
Totalt ølsalg i Norge 234 366 803 254 925 751 -8.06
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 4 167 855 4 321 452 -3,55

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier pluss 80 – 90 % av all import (importandelen varierer noe fra måned til måned og år til år).

Angis i liter

Oktober 2023 Oktober 2022 Endring i %
Vørterøl 91 388 83 929 8,89
Kl. A 1 009 092 726 738 38,85
Kl. B 206 292 185 193 11,39
Kl. C 52 624 2 585 1935,74
Kl. D 18 166 605 17 422 962 4,27
Sterkøl 607 343 699 680 -13,20
Sum totalt 20 133 344 19 121 087 5,29
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 096 308 1 224 895 -10,50
Kl. A 12 022 430 11 247 618 6,89
Kl. B 2 674 016 2 761 505 -3,17
Kl. C 388 726 34 799 1017,06
Kl. D 239 527 919 247 478 088 -3,21
Sterkøl 5 935 528 5 614 240 5,72
Sum totalt 261 644 927 268 361 145 -2,50
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 851 771 899 574 -5.31
Kl. A 9 514 584 8 531 835 11.52
Kl. B 2 281 807 2 348 678 -2.85
Kl. C 384 390 26 437 1353.98
Kl. D 198 171 232 203 645 234 -2.69
Sterkøl 4 861 353 4 638 456 4.81
Sum totalt 216 065 137 220 090 214 -1,83

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier pluss 80 – 90 % av all import (importandelen varierer noe fra måned til måned og år til år).

Angis i liter

Oktober 2023 Oktober 2022 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 772 230 3 759 231 0.35
Dagligvare, eget utsalg 16 271 967 15 347 666 6.02
Kiosk og bensin 89 147 14 190 528.24
Sum totalt 20 133 344 19 121 087 5.29
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 49 684 200 46 616 259 6.58
Dagligvare, eget utsalg 211 692 203 221 607 151 -4.47
Kiosk og bensin 268 524 137 730 94.96
Sum totalt 261 644 927 268 361 140 -2.5
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 41 975 930 40 958 553 2.48
Dagligvare, eget utsalg 173 850 369 179 009 408 -2.88
Kiosk og bensin 238 838 122 248 95.37
Sum totalt 216 065 137 220 090 209 -1.83

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Oktober 2023 Oktober 2022 Endring i %
Fat/tank 3 014 683 2 931 701 2.83
Boks 16 305 633 15 291 193 6.63
Flaske 813 028 898 193 -9.48
Sum totalt 20 133 344 19 121 087 5.29
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 237 296 38 392 279 7.41
Boks 210 750 410 219 450 980 -3.96
Flaske 9 657 221 10 518 079 -8.18
Sum totalt 261 644 927 268 361 338 -2.5
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 34 977 273 34 063 031 2.68
Boks 173 391 914 178 434 637 -2.83
Flaske 7 695 950 7 592 739 1.36
Sum totalt 216 065 137 220 090 407 -1.83

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.