Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 19 549 18 588 21 489 27 718 25 593 25 507 28 036 25 751 19 792 22 704 22 859 22 275 192 231 279 861
2020 18 465 19 623 20 710 24 183 27 516 34 861 35 562 28 585 23 479 23 593 24 032 23 249 209 505 303 858
2021 19 391 22 692 29 883 28 233 29 602 33 959 35 025 27 741 25 522 22 649 28 094 27 210 226 526 330 002
2022 19 765 20 177 25 925 31 233 28 855 32 337 24 646 26 444 0 0 0 0 209 382 209 382

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

August 2022 August 2021 Endring i %
Norskbrygget øl 21 989 839 22 318 788 -1,47
Hvorav småskalabryggerier 1 018 248 1 141 059 -10,76
Importert øl 4 454 476 5 422 395 -17,85
Totalt ølsalg i Norge 26 444 315 27 741 183 -4.67
Eksport (unntatt taxfree-salg) August 2022 August 2021 Endring i %
Total eksport 347 774 333 949 4,14

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 252 757 847 261 279 254 -3,26
Hvorav småskalabryggerier 11 130 255 10 793 049 3,12
Importert øl 60 100 628 59 599 008 0,84
Totalt ølsalg i Norge 312 858 475 320 878 262 -2.5
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 342 012 3 942 954 35,48

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 168 324 575 179 465 699 -6,21
Hvorav småskalabryggerier 7 058 326 7 109 892 -0,73
Importert øl 41 057 834 47 060 167 -12,75
Totalt ølsalg i Norge 209 382 409 226 525 866 -7.57
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 3 615 987 2 802 527 29,03

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

August 2022 August 2021 Endring i %
Vørterøl 120 992 117 113 3,31
Kl. A 913 714 895 234 2,06
Kl. B 282 294 288 172 -2,04
Kl. C 3 465 536 546,46
Kl. D 21 791 858 22 555 910 -3,39
Sterkøl 448 834 438 871 2,27
Sum totalt 23 561 157 24 295 836 -3,02
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 220 495 1 462 200 -16,53
Kl. A 11 533 548 13 086 258 -11,87
Kl. B 2 857 535 3 196 726 -10,61
Kl. C 35 326 141 751 -75,08
Kl. D 251 019 521 260 572 892 -3,67
Sterkøl 5 699 033 4 293 674 32,73
Sum totalt 272 365 458 282 753 501 -3,67
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 743 794 883 996 -15.86
Kl. A 7 069 469 8 588 377 -17.69
Kl. B 2 004 571 2 397 264 -16.38
Kl. C 21 794 49 525 -55.99
Kl. D 167 525 845 180 875 556 -7.38
Sterkøl 3 465 061 2 499 599 38.62
Sum totalt 180 830 534 195 294 317 -7,41

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

August 2022 August 2021 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 5 045 267 3 771 997 33.76
Dagligvare, eget utsalg 18 503 839 20 519 954 -9.83
Kiosk og bensin 12 051 3 885 210.19
Sum totalt 23 561 157 24 295 836 -3.02
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 46 830 472 25 422 303 84.21
Dagligvare, eget utsalg 225 471 792 257 278 451 -12.36
Kiosk og bensin 63 188 53 817 17.41
Sum totalt 272 365 452 282 754 571 -3.67
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 33 307 070 17 450 945 90.86
Dagligvare, eget utsalg 147 476 961 177 804 095 -17.06
Kiosk og bensin 46 497 40 347 15.24
Sum totalt 180 830 528 195 295 387 -7.41

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

August 2022 August 2021 Endring i %
Fat/tank 4 232 754 3 093 209 36.84
Boks 18 561 382 20 251 325 -8.34
Flaske 767 021 951 302 -19.37
Sum totalt 23 561 157 24 295 836 -3.02
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 38 431 826 19 350 170 98.61
Boks 223 051 509 251 106 063 -11.17
Flaske 10 882 335 12 297 268 -11.51
Sum totalt 272 365 670 282 753 501 -3.67
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 27 876 557 13 567 818 105.46
Boks 146 928 706 174 430 937 -15.77
Flaske 6 025 463 7 295 562 -17.41
Sum totalt 180 830 726 195 294 317 -7.41

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.