Dette er saken

Alkohol kan kun selges gjennom offentlig regulerte salgskanaler. I dag kan øl sterkere enn 4,7 % kun selges gjennom Vinmonopolet eller serveres fra restauranet og utesteder.

De siste 15 årene har det vært stor vekst i antall bryggerier, og i dag brygges det på mer enn 150 anlegg over hele landet. Mange ligger i distriktskommuner og er en del av helhetlige lokale mat- og opplevelsestilbud. Det er knallhard konkurranse om å slippe til i hyllene eller i utelivet. Dette fører til stort press på marginer som gjør det krevende å få god økonomi.

Muligheten til begrenset direktesalg fra eget bryggeri er viktig for bransjen:

  • Det vil bidra til å sikre mangfoldet av bryggerier, med produksjon i alle deler av landet.
  • I tillegg til å sikre arbeidsplasser i selve produksjonen, styrker det også den større verdikjeden på de stedene der bryggeriene er en viktig del av et totaltilbud som trekker til seg besøkende og turister.
  • Selv om muligheten vil gjelde likt for alle produsenter, vil endringen bety mest for de minste og mellomstore bryggeriene.

Bransjen ønsker å hegne om Vinmonopolet som alkoholpolitisk instrument og en viktig salgskanal for bransjen. Derfor ønsker vi ikke fullt frislipp, og ønsker heller ikke å grensen for hvor sterk alkohol man kan selge i dagligvare.

Å gi bryggeriene mulighet for direktesalg av egenprodusert sterkøl ikke vil utfordre polets stilling slik vi ser det. Standpunktet underbygges i en juridisk utredning fra advokatfirmaet Kluge fra april 2021. Den samme utredningen fastslår at EØS-avtalen ikke er til hinder for å endre loven slik bransjen ønsker.

Utredningen peker på noen sentrale forutsetninger for en lovendring – først og fremst at detaljistbevillingen for sterkølprodusenter er begrenset:

  • Produsentene kan kun selge egenprodusert øl
  • Ølutsalget må skje fysisk på produksjonsstedet, i eller like ved bryggeriet
  • Det kan knyttes en kvantitativ begrensning til salet, for eksempel et maksimalt årlig salg gjennom denne kanalen på 15 000 liter per bryggeri
  • En forutsetning for ordningen er ellers at Vinmonopolet fortsatt kan selge sterkøl i sine butikker, og at lovendringen ikke berører polets salgsbevilling

Bryggeri- og drikkevareforeningen jobber for en ordning som skal gjelde likt for alle bryggerier. Vi lever godt med å sette et «tak» på hvor mye man kan selge direkte fra bryggeriet hvert år.

Med tanke på den politiske risikoen fastslår utredningen at hvis ordningen mot formodning likevel skulle være i strid med EØS-retten, så er den sannsynlige konsekvensen så enkelt som at Norge må reversere endringen – altså gå tilbake til dagens lovverk.