BROD er medlem i de internasjonale bransjeorganisasjonene Brewers of Europe og UNESDA (Union of European Beverages Association). Disse organisasjonene samler bryggeri- og drikkevareforeningene i hele Europa, pluss de største multinasjonale selskapene i bransjen. Øl- og brusprodusentenes organisasjoner er opptatt av å sikre gode og forutsigbare rammevilkår for medlemmene, men samfunnsansvar står også høyt på dagsorden. Begge organisasjonene har betydelig fokus på miljø og klima og arbeider for en mest mulig bærekraftig produksjon.

I mange land er det felles organiasasjoner for bryggerier og produsenter av alkoholfrie drikkevarer, ettersom mange bedrifter produserer begge deler. Mange, bl.a. foreningene i Norge, Danmark, Sverige og Finland er derfor medlem både av UNESDA og Brewers of Europe. I andre land er det to ulike organisasjoner.

Våre søsterorganisasjoner i Norden:

Danmark
Bryggeriforeningen
info@bryggeriforeningen.dk

Finland
Finnish Federation of the Brewing and Soft Drinks Industry
info@panimoliitto.fi

Sverige
Sveriges Bryggerier
info@sverigesbryggerier.se