code

Her kan du lese om våre forventninger til alle som er aktive i bransjen, en huskeliste for ledere i bransjen samt rutiner for varsling etter uønskede hendelser.

Forventninger til deg som er aktiv i bransjen – som ansatt, leverandør eller kunde

 • Det er ikke rom for diskriminering i vår bransje.
 • Tenk over dine egne holdninger, hva du sier og hvordan du oppfører deg. Hvordan snakker du om og med andre i bransjen? Husk at både humor og komplimenter kan oppfattes ulikt. Vær varsom og vis hensyn med kallenavn og kommentarer på utseende.
 • Respekter andres grenser og privatliv.
 • Er du i en maktposisjon må du opptre særlig varsomt. Ikke misbruk posisjonen din for å oppnå seksuell oppmerksomhet.
 • Ha et bevisst forhold til inntak av alkohol og hva det gjør med din egen dømmekraft.
 • Tenk på hvordan du kan bidra aktivt for inkludering og mangfold i bransjen.
 • Hev stemmen hvis du opplever at andre trakasseres eller diskrimineres eller på andre måter behandles ugreit.
 • Du kan alltid si ifra om du har blitt utsatt for seksuell trakassering, maktmisbruk, diskriminering eller annen uønsket atferd.
 • Bruk folkeskikk!

Huskeliste for ledere i bransjen

 • Er du arbeidsgiver har du et strafferettslig ansvar for å forebygge og forhindre trakassering på arbeidsplassen.
 • Er du leder må du være forberedt på hvordan du skal håndtere eventuelle hendelser.
 • Som leder må du sørge for at alle ansatte vet hvor og hvordan de kan henvende seg hvis de utsettes for uønsket adferd, ubehagelige hendelser eller overgrep.
 • Ta raskt tak i de problemer som måtte dukke opp, og vær lydhør.
 • Bedriftens ansvar stopper ikke ved produksjonslinjene - arbeidsplassen er ikke bare selve bryggeriet eller kontoret, men alle steder der de ansatte er på jobb. Ølfestivaler, ulike arrangement og eksterne møter der de ansatte deltar, er også en del av arbeidsgiveransvaret.
 • Finnes det en alkoholpolicy i din bedrift? I ølbransjen drikkes det alkohol. Det kan påvirke folks dømmekraft. Ha et bevisst forhold til inntak av alkohol i jobbsammenheng. Ingen skal utsettes for drikkepress. Kjøreregler og jevnlige diskusjoner om holdninger kan forebygge uheldige hendelser.
 • Diskuter deres eget arbeidsmiljø jevnlig. Hvordan snakker dere om og med hverandre, kunder og andre samarbeidspartnere?
 • Jobb aktivt for inkludering og mangfold. Er du leder, tenk større bredde ved ansettelser.

​​​​Varsling

Bryggeri- og drikkevareforeningen har bedrifter, ikke personer, som medlemmer. Varsler om hendelser og/eller uønsket adferd skal derfor primært håndteres av den enkelte bedriften/arbeidsplassen (men mindre det gjelder ansatte eller tillitsvalgte i foreningen).

Bransjen er samtidig preget av mange små foretak, og noen ganger vil det være vanskelig eller umulig å varsle om uønskede hendelser i egen organisasjon. Da kan Bryggeri- og drikkevareforeningen være et trygt sted å henvende seg. Alle henvendelser om slike spørsmål behandles strengt fortrolig.

Foreningens primærkontakt for varsler er kommunikasjonssjef Hege Ramseng: hege.ramseng@bryggeriforeningen.no (920 310 80). Dersom du heller ønsker det, kan du også kontakte direktør Erlend Vagnild Fuglum erlend.fuglum@bryggeriforeningen.no (40 21 51 98) eller styreleder Harald Bredrup harald.bredrup@mack.no (916 83 944).
 

Sanksjoner fra foreningen

 • Der det foreligger klart straffbare forhold oppfordrer vi berørte til å politianmelde, og kan veilede/støtte i prosessen.
 • Der det er påvist uakseptabel oppførsel kan foreningen for framtiden nekte enkeltpersoner å delta på arrangementer eller andre aktiviteter i foreningens regi.
 • Dersom den som har oppført seg uakseptabelt er ansatt i en medlemsbedrift, og bedriften ikke klarer å rydde opp i forholdet, kan det i ytterste konsekvens bli et spørsmål om at bedriften ekskluderes fra foreningen, jf vedtektenes §12, som fastslår at "dersom et medlem handler på en måte som klart krenker bransjens felles interesser, kan styret eller medlemmer med minst halvparten av foreningens stemmerett fremme forslag om eksklusjon av medlemmet."