Forbrukerne forventer at industrien tar ansvar. Myndighetene setter utslippskrav og pålegger miljøavgifter. Og ikke minst: Både i Norge og internasjonalt har det de siste årene skjedd store framskritt på miljøfronten, også i drikkevarebransjen.  Vi har ansvar for planeten og våre etterkommere. Det ansvaret tar vi.

ENERGI
Effektiv bruk av energi handler både om miljø og fortjeneste. Det gir dobbelt insitament til å redusere utslippene.

Investering i nytt kjøleutstyr vil gi betydelig reduksjon i energiforbruket. Det er beregnet reduksjoner på 50 % og mer de nærmeste årene, etter hvert som ny kjøleteknologi tas i bruk.

I Norge forsøker de største selskapene å bruke jernbane framfor bil til transport, men er noe begrenset av kapasiteten på NSB. Gradvis vil bilparkene bli byttet ut med mer energigjerrige kjøretøyer.

Selve produksjonen krever også energi og bransjen er en aktiv medspiller i arbeidet for å utvikle mer effektiv og miljøvennlig teknologi. Ofte kreves det store nyinvesteringer, men de største produsentene som Coca-Cola og Ringnes, har kommet svært langt på dette området. Vi støtter også det arbeidet som gjøres både i Norge og internasjonalt, for å få over fra fossilt brensel til fornybar energi.

EFFEKTIV BRUK AV VANN
I gjennomsnitt bruker drikkevareprodusenter to liter vann pr liter ferdig produkt. De største og mest moderne selskapene har redusert vannforbruket betydelig de seneste årene. Internasjonalt gjør drikkevarebransjen en stor innsats for å redusere forbruket av vann og hindre forurensing av vannkilder. De viktigste tiltakene er:

  • Innovasjon, bl.a. luftrensing av tappelinjer
  • Opplæring og bevisstgjøring av ansatte
  • Investeringer som reduserer bruken av vann til produksjon og rengjøring
  • Vann fra produksjonsprosessen resirkuleres og brukes til rengjøring av maskiner, lokaler og biler.
  • Overskuddsvann renses for all forurensing før det tilbakeføres til naturen.

EMBALLASJE
Du har kanskje lagt merke til at de tykke plastflaskene stort sett er byttet ut med langt tynnere flasker som males opp og resirkulkeres? Dette er et miljøtiltak. 

Dagens resirkuleringsteknologi er mer miljøvennlig enn det gamle systemet med ombruk. Man slipper returtransport med store mengder tomgods og vasking med mye vann og kjemikalier. Materialet i brukt emballasje resirkuleres til nye flasker/bokser eller andre produkter av plast, aluminium eller glass.