Sukkerreduksjon

Drikkevarebransjen har lenge arbeidet for å redusere hvor mye sukker folk får i seg fra drikkene vi produserer. Innsatsen har gitt resultater som er lagt merke til internasjonalt. I 2015 utgjorde sukkerfri brus 43 % av brusmarkedet i Norge. I 2020 var sukkerfriandelen allerede oppe i 60 %, og andelen så langt i 2021 er 65,7 %.


Andel sukkerfri brus i Norge, Sverige, Danmark og EU i 2020Allerede i 2019, to år før planen, nådde vi målet myndighetene hadde satt for sukkerreduksjon. 

Nå har pilen for sukker pekt nedover over så lang tid at vi trygt kan glede oss over stor nedgang i sukkerforbruket. Ennå er vi ikke helt nede på anbefalingen, men vi har faktisk allerede nådd målet for sukkerreduksjon i Handlingsplanen for bedre kosthold for 2021.
Linda Granlund,
divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, høsten 2019

Resultatene kommer ikke av seg selv. Bransjen har jobbet systematisk over flere år med en rekke tiltak:

  • Vi kompromisser ikke på smak - sukkerfri drikke skal være et fullverdig attraktivt produkt, ikke et «redusert alternativ»
  • Justering av oppskriftene på eksisterende produkter for å redusere sukkerinnholdet
  • Nesten all innovasjon og nylanseringer er i dag sukkerfrie
  • Sukkerfritt gis prioritet i markedsføring
  • Vi jobber med merking og pakningsstørrelser
  • Vi samarbeider med handelen om kampanjer, aktivering mm

I sum har dette gjort at Norge i dag har verdens sannsynligvis høyeste sukkerfriandel i brusmarkedet.

 

 

Hindre salg til mindreårige

Bryggerinæringen samarbeider med handelen for å forebygge salg og langing av alkohol til mindreårige. Vi bruker betydelige midler på dette arbeidet, som er organisert gjennom Handelens ølsalgsråd. Innsatsen har gitt gode resultater over tid. Juventes årlige undersøkelser der de "blindtester" butikker viser at stadig færre mindreårige får kjøpt alkohol i dagligvarebutikkene. Vi er likevel ikke fornøyd og jobber for at den positive utviklingen skal fortsette. Det siste året har vi satt ekstra fokus på problemet med at foreldre langer alkohol til sine egne barn.

Stadig færre mindreårige får kjøpt alkohol i dagligvarebutikkene