Salgsstatistikk energidrikker

Her vil du finne oppdaterte salgstall fra drikkevarebransjen.

Velg drikketype:

Omsetning av energidrikker totalt

Omfatter alle leverandører av energidrikker i Norge.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 1 663 2 109 2 433 2 345 2 665 3 024 2 474 2 850 3 145 2 952 2 904 2 821 22 708 31 385
2019 2 818 2 694 3 575 3 264 3 620 3 966 3 504 3 493 3 895 3 738 2 903 3 672 30 829 41 142
2020 2 988 4 137 3 878 3 868 4 617 6 799 5 040 5 027 5 637 4 566 4 296 4 643 41 992 55 497
2021 4 228 5 427 6 509 6 201 5 561 5 445 5 734 5 557 6 189 6 397 0 0 50 850 57 248

Salgsutvikling energidrikker

Angis i liter

September 2021 September 2020 Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 4 240 342 4 490 940 -5,58
Energidrikker tilsatt søtstoff 1 948 435 1 146 511 69,94
Sum totalt 6 188 777 5 637 451 9,78
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 47 026 009 42 525 856 10,58
Energidrikker tilsatt søtstoff 17 329 263 9 779 555 77,20
Sum totalt 64 355 272 52 305 411 23,04
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 35 912 069 34 367 868 4.49
Energidrikker tilsatt søtstoff 14 938 336 7 624 479 95.93
Sum totalt 50 850 405 41 992 347 21,09

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.