Omsetning av energidrikker totalt

Omfatter de største leverandører av energidrikker i Norge.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 2 818 2 694 3 575 3 264 3 620 3 966 3 504 3 493 3 895 3 738 2 903 3 672 26 934 41 142
2020 2 988 4 137 3 878 3 868 4 617 6 799 5 040 5 027 5 637 4 566 4 296 4 643 36 355 55 497
2021 4 228 5 427 6 509 6 201 5 561 5 445 5 734 5 557 6 189 6 397 5 513 5 236 44 662 67 997
2022 5 108 7 601 6 371 5 724 6 741 7 125 4 527 5 974 7 001 5 833 6 087 5 018 49 171 73 109

Salgsutvikling energidrikker

Angis i liter

August 2022 August 2021 Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 4 228 106 3 714 996 13,81
Energidrikker tilsatt søtstoff 1 745 846 1 841 763 -5,21
Sum totalt 5 973 952 5 556 759 7,51
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 48 270 356 47 276 607 2,10
Energidrikker tilsatt søtstoff 24 236 181 16 527 339 46,64
Sum totalt 72 506 537 63 803 946 13,64
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 31 630 896 31 671 727 -0.13
Energidrikker tilsatt søtstoff 17 539 985 12 989 901 35.03
Sum totalt 49 170 881 44 661 628 10,10

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.