Salgsstatistikk energidrikker

Her vil du finne oppdaterte salgstall fra drikkevarebransjen.

Velg drikketype:

Omsetning av energidrikker totalt

Omfatter alle leverandører av energidrikker i Norge.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 2 818 2 694 3 575 3 264 3 620 3 966 3 504 3 493 3 895 3 738 2 903 3 672 19 938 41 142
2020 2 988 4 137 3 878 3 868 4 617 6 799 5 040 5 027 5 637 4 566 4 296 4 643 26 287 55 497
2021 4 228 5 427 6 509 6 201 5 561 5 445 5 734 5 557 6 189 6 397 5 513 5 236 33 370 67 997
2022 5 108 7 601 6 371 5 724 6 741 7 125 0 0 0 0 0 0 38 669 38 669

Salgsutvikling energidrikker

Angis i liter

Juni 2022 Juni 2021 Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 4 896 117 4 144 485 18,14
Energidrikker tilsatt søtstoff 2 228 921 1 300 043 71,45
Sum totalt 7 125 038 5 444 528 30,87
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 48 671 810 47 744 302 1,94
Energidrikker tilsatt søtstoff 24 624 464 14 836 154 65,98
Sum totalt 73 296 274 62 580 456 17,12
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 24 228 600 23 867 977 1.51
Energidrikker tilsatt søtstoff 14 440 860 9 502 493 51.97
Sum totalt 38 669 460 33 370 470 15,88

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.