Omsetning av energidrikker totalt

Omfatter alle leverandører av energidrikker i Norge.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 2 818 2 694 3 575 3 264 3 620 3 966 3 504 3 493 3 895 3 738 2 903 3 672 12 352 41 142
2020 2 988 4 137 3 878 3 868 4 617 6 799 5 040 5 027 5 637 4 566 4 296 4 643 14 871 55 497
2021 4 228 5 427 6 509 6 201 5 561 5 445 5 734 5 557 6 189 6 397 5 513 5 236 22 365 67 997
2022 5 108 7 601 6 371 5 724 6 741 7 125 4 527 5 974 7 001 5 833 6 087 5 018 24 803 73 109

Salgsutvikling energidrikker

Angis i liter

April 2022 April 2021 Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 3 600 151 4 232 389 -14,94
Energidrikker tilsatt søtstoff 2 123 406 1 968 835 7,85
Sum totalt 5 723 557 6 201 224 -7,70
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 47 397 051 49 280 571 -3,82
Energidrikker tilsatt søtstoff 23 037 902 13 710 786 68,03
Sum totalt 70 434 953 62 991 357 11,82
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 15 104 258 16 018 394 -5.71
Energidrikker tilsatt søtstoff 9 698 745 6 346 940 52.81
Sum totalt 24 803 003 22 365 334 10,90

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.