Salgsstatistikk energidrikker

Her vil du finne oppdaterte salgstall fra drikkevarebransjen.

Velg drikketype:

Omsetning av energidrikker totalt

Omfatter alle leverandører av energidrikker i Norge.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 1 663 2 109 2 433 2 345 2 665 3 024 2 474 2 850 3 145 2 952 2 904 2 821 8 550 31 385
2019 2 818 2 694 3 575 3 264 3 620 3 966 3 504 3 493 3 895 3 738 2 903 3 672 12 352 41 142
2020 2 988 4 137 3 878 3 868 4 617 6 799 5 040 5 027 5 637 4 566 4 296 4 643 14 871 55 497
2021 4 228 5 427 6 509 6 201 0 0 0 0 0 0 0 0 22 365 22 365

Salgsutvikling energidrikker

Angis i liter

April 2021 April 2020 Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 4 232 389 3 234 797 30,84
Energidrikker tilsatt søtstoff 1 968 835 633 448 210,81
Sum totalt 6 201 224 3 868 245 60,31
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 49 280 571 35 070 568 40,52
Energidrikker tilsatt søtstoff 13 710 786 8 590 737 59,60
Sum totalt 62 991 357 43 661 305 44,27
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 16 018 394 12 219 631 31.09
Energidrikker tilsatt søtstoff 6 346 940 2 651 560 139.37
Sum totalt 22 365 334 14 871 191 50,39

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.