Salgsstatistikk energidrikker

Her vil du finne oppdaterte salgstall fra drikkevarebransjen.

Velg drikketype:

Omsetning av energidrikker totalt

Omfatter alle leverandører av energidrikker i Norge.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 2 818 2 694 3 575 3 264 3 620 3 966 3 504 3 493 3 895 3 738 2 903 3 672 9 088 41 142
2020 2 988 4 137 3 878 3 868 4 617 6 799 5 040 5 027 5 637 4 566 4 296 4 643 11 003 55 497
2021 4 228 5 427 6 509 6 201 5 561 5 445 5 734 5 557 6 189 6 397 5 513 5 236 16 164 67 997
2022 5 108 7 601 6 371 5 724 0 0 0 0 0 0 0 0 19 079 24 803

Salgsutvikling energidrikker

Angis i liter

Mars 2022 Mars 2021 Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 3 831 739 4 613 311 -16,94
Energidrikker tilsatt søtstoff 2 538 789 1 895 929 33,91
Sum totalt 6 370 528 6 509 240 -2,13
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 48 029 289 48 282 979 -0,53
Energidrikker tilsatt søtstoff 22 883 331 12 375 399 84,91
Sum totalt 70 912 620 60 658 378 16,90
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 11 504 107 11 786 005 -2.39
Energidrikker tilsatt søtstoff 7 575 339 4 378 105 73.03
Sum totalt 19 079 446 16 164 110 18,04

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.