Salgsstatistikk energidrikker

Her vil du finne oppdaterte salgstall fra drikkevarebransjen.

Velg drikketype:

Omsetning av energidrikker totalt

Omfatter alle leverandører av energidrikker i Norge.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 1 663 2 109 2 433 2 345 2 665 3 024 2 474 2 850 3 145 2 952 2 904 2 821 28 564 31 385
2019 2 818 2 694 3 575 3 264 3 620 3 966 3 504 3 493 3 895 3 738 2 903 3 672 37 471 41 142
2020 2 988 4 137 3 878 3 868 4 617 6 799 5 040 5 027 5 637 4 566 4 296 4 643 50 854 55 497
2021 4 228 5 427 6 509 6 201 5 561 5 445 5 734 5 557 6 189 6 397 5 513 5 236 62 761 67 997

Salgsutvikling energidrikker

Angis i liter

November 2021 November 2020 Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 3 955 921 3 600 338 9,88
Energidrikker tilsatt søtstoff 1 557 186 695 436 123,92
Sum totalt 5 513 107 4 295 774 28,34
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 48 285 492 44 592 529 8,28
Energidrikker tilsatt søtstoff 19 118 481 9 933 094 92,47
Sum totalt 67 403 973 54 525 623 23,62
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 44 463 525 41 659 841 6.73
Energidrikker tilsatt søtstoff 18 297 341 9 194 266 99.01
Sum totalt 62 760 866 50 854 107 23,41

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.